KEEP - uddannelse

Uddannelse af KEEP-gruppeledere

KEEP indeholder i Danmark to programpakker: KEEP for pleje- og netværksfamilier med børn 4–12 år og KEEP SAFE for pleje- og netværksfamilier med unge 12–16 år.

Plejeforældrene deltager i et kursusforløb på 16 uger

Plejeforældrene deltager i et kursusforløb over 16 (evt. 18 uger). Hver uge mødes gruppen i 1½ time. I løbet af den enkelte KEEP-session behandles fastlagte emner i gruppediskussioner. Læreplanen er designet med henblik på at kortlægge en række beskyttelses- og risikofaktorer, som har vist sig effektive til at skabe forandring. Konkret handler det om øget fokus på positiv forstærkning, brug af ’mild’ disciplin, monitorerings-/tilsynsstrategier, emotionel regulering, strategier til at undgå magtkampe samt strategier til at understøtte en god skolegang. Ved KEEP SAFE inddrages desuden temaer om komplekse adfærdsproblemer, gode kammeratskaber, risikobetonet seksuel adfærd, misbrugsproblematikker, sociale medier og forberedelse til et selvstændigt liv.

Det overordnede formål er at give plejeforældrene redskaber til at håndtere udadreagerende adfærd, andre adfærdsproblematikker og følelsesmæssige problematikker. Herudover støttes plejeforældrene i at kunne benytte de redskaber, de får på kurset, i deres hverdag. Redskaberne skal medvirke til at forebygge ikke-planlagte sammenbrud i anbringelsen og understøtte plejefamiliernes fortsatte motivation for plejefamilieopgaven.

KEEP-sessionerne har fastlagte emner hver uge i 14 (eller 16) uger. De konkrete emner, der behandles i KEEP-forløbet, er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier. Deltagerne bidrager dog også løbende med emner og idéer, så det bliver et skræddersyet forløb. Emnerne i de sidste to KEEP-sessioner fastlægges i samarbejde med plejeforældrene.

To uddannede og certificerede gruppeledere forestår afholdelsen af gruppeforløbene.

Ny uddannelse i KEEP 4.-8. marts 2019

Uddannelse til gruppeledere for KEEP for familier med plejebørn 4–12 år omfatter:

 • Undervisning. Der er fem dages heldagsundervisning. Undervisningen foregår i Odense.
 • Vejledning. Umiddelbart efter undervisningen gennemføres tre KEEP-forløb. Til forløbene tilknyttes vejledning mellem hver session. Optagelser af sessionerne benyttes til vejledningen. Efter hver session indtaster gruppeledere refleksioner og evaluering af forløbet i KEEP-databasen.
 • Certificering. Ved certificering benyttes optagelser fra sessioner. Disse gennemses af et KEEP- certifikator-team ved programudviklerne ved Oregon Social Learning Center (OSLC).
 • RE-certificering. For fastholdelse af certificering gennemser et certifikator-team ved programudviklerne ved OSLC KEEP-sessioner og data i KEEP-databasen.

Undervisningen 4.–8. marts 2019 er gratis for de deltagende kommuner og organisationer. Kommuner og organisationer skal selv afholde og organisere efterfølgende vejledning og certificering i samarbejde med KEEP-organisationen ved OSLC. Socialstyrelsen bistår ved etablering af dette samarbejde.


Uddannelse til gruppeleder i KEEP SAFE (KEEP for plejefamilier med unge 12–16 år) omfatter:

 • Tillægsuddannelse. Tre ekstra uddannelsesdage for uddannede KEEP-gruppeledere.
 • Vejledning. Gennemførelse af minimum ét KEEP SAFE-gruppeforløb med tilknyttet vejledning.
 • Certificering. Ved certificering benyttes optagelser fra sessioner, der gennemses af KEEP- certifikator-team ved programudviklerne ved Oregon Social Learning Center. 
 • RE-cerificering indgår i normal KEEP-certificering.

Der er p.t. ikke endelige planer for fornyet KEEP SAFE-uddannelse.

Ansøgning om deltagelse i KEEP-undervisning 4.-8. marts 2019

Kommuner og organisationer kan ansøge om deltagelse i KEEP-undervisning 4.–8. marts 2019 for 2–3 medarbejdere.

Ansøgning indsendes af personaleleder senest den 15. januar 2019 til:
Susanne Lauritsen, mail:

Ansøgning om deltagelse skal indeholde beskrivelse af:

 1. Medarbejdernes funktion, erfaringer og uddannelsesbaggrund, herunder medarbejdernes erfaring inden for familie- og netværksplejeområdet.
 2. Den sammenhæng, hvori KEEP-forløb ville skulle indgå, herunder hvordan rekruttering til KEEP-forløb sikres.
 3. Den strategiske og organisatoriske forankring, herunder sikring af de praktiske rammer (lokaler, pc, god netværksforbindelse mv.).

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i KEEP betinger indgåelse af databehandleraftale med OSLC.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen kan rettes til:

Psykolog, specialkonsulent
Gøye Thorn Svendsen
+4541932546

Center for Børn, Unge og Familier

 

Sidst opdateret 21/11 2018