Deltagende kommuner og leverandører

Kommuner og leverandører der er blevet bevilget implementeringsstøtte:

 • Herning Kommune
 • Lolland Kommune
 • Odense Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Varde Kommune
 • Fabu-fonden
 • VITA - Center for Socialt Arbejde

Kort over deltagende kommuner i KEEP

Åbn kortet over deltagende kommuner  i KEEP som PDF-fil ved at klikke på dette link (pdf).

Fabu-fonden og Fonden Vita-Center for socialt arbejde er private leverandørorganisationer, der indgår i projektet KEEP, og de kan dermed på sigt tilbyde pladser til interesserede kommuner.

Fabu-fonden er en non-profit organisation, der varetager opgaver inden for området med udsatte børn, unge og familier for et stort antal kommuner på Sjælland.

Fonden Vita-Center for socialt arbejde er en almennyttig fond. Kerneaktiviteterne er specialiserede tilbud til sårbare og udsatte børn, unge og deres forældre. Fonden Vita-Center for socialt arbejde dækker geografisk Midt-, Syd- og Vestjylland.

Ved udvælgelsen af de deltagende kommuner og leverandører, er der blevet lagt vægt på, at:

 • kriterierne for deltagelse i projektet er opfyldt
 • organisationen kan sandsynliggøre rekruttering af tilstrækkeligt antal i målgruppen i projektperioden til at opnå certificering samt fremadrettet til at sikre driften af teamet
 • der er taget stilling til den ledelsesmæssige organisering af projektet samt rekruttering af plejefamilier og personale til KEEP-teamet, hvilket sandsynliggør at organisationen er forberedt på implementeringen af KEEP
 • beslutningen om implementering af KEEP er taget på et ledelsesmæssigt niveau, der sandsynliggør ledelsesmæssig prioritering af og opbakning til projektet
 • der er lavet en tids- og aktivitetsplan
 • der vedlægges forhåndstilkendegivelser fra kommunale samarbejdsparter, såfremt ansøger er en regional eller privat organisation
 • der vedlægges budget for ansøgte midler til opstartsudgifter.

Følgende parametre blev endvidere set som en fordel, at:

 • organisationen udnytter kapaciteten mest muligt i forhold til målgruppens størrelse i kommunen
 • organisationen prioriterer kvalitetssikring af implementering efter projektperiodens ophør
 • organisationen har erfaring med evidensbaserede programmer, herunder kendskab til krav om metodefidelitet og kvalitetssikring – det vil dog også være relevant at få erfaringer i projektperioden med enkelte kommuner/organisationer, som ikke har erfaringer med evidensbaserede programmer.

I udvælgelsen af ansøgningerne blev der endvidere lagt vægt på, at de kommuner og leverandører, som får støtte fra puljen, har en geografisk spredning.

Sidst opdateret 14/06 2018