Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppebaseret opkvalificeringsforløb for pleje- og netværksfamilier, som støtter familierne til at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker for at opnå en stabil og tryg anbringelse og undgå ikke-planlagte sammenbrud.

KEEP indeholder i Danmark to programpakker: KEEP for pleje- og netværksfamilier med børn 4–12 år og KEEP SAFE for pleje- og netværksfamilier med unge 12–16 år. Et KEEP-forløb kan fungere både som et forebyggende og behandlende tiltag.


Læs mere om KEEP her:

Om Keep

KEEP - uddannelsen

KEEP - forskning og dokumentation

Læs mere om de øvrige evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen arbejder med, her

Sidst opdateret 27/11 2018