Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier.

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.
Læs mere om:

Om Keep

Om at deltage

Deltagende kommuner

Læs mere om de øvrige evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen arbejder med, her

Sidst opdateret 02/07 2015