Om at deltage

Funktionel Familieterapi er for familier med børn fra 11-17 år

Funktionel Familieterapi er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 11-17 år, som er i risiko for, eller udviser mild til alvorlig udfordrende adfærd. Børn og unge som er i målgruppen er kendetegnet ved at have:

 • Uhensigtsmæssigt adfærd og højt konfliktniveau med omgivelser
 • Kriminel adfærd
 • Voldelig og aggressiv adfærd
 • Misbrugsproblemer
 • Skoleproblemer
 • Psykiske problemer

Følgende kriterier ekskluderer børn og unge fra målgruppen:

 • Er uden familie eller anden omsorgsbase
 • Er på vej på institution
 • Har autisme spektrum forstyrrelse
 • Er selvmordstruet
 • Er akut psykotisk

Forløbets indhold og længde

Behandlingen tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af barnets/den unges vanskeligheder og søger at forstå disse vanskeligheder inden for den kontekst, som barnet/den unge indgår i. Vanskeligheder opstår i et samspil mellem individet selv, den omgivende familie, kammerater, skolen og andre systemer i den unges omgivelse. Målet med behandlingen er at forbedre samspillet mellem de forskellige relationer – ved at forbedre færdighederne til at kommunikere og til at løse problemer i samspillet med andre, samt den gensidige omsorg og respekt i familien.

Funktionel Familieterapi-behandlingen er en korttidsintervention, som består af i gennemsnit 12 behandlingssessioner med en Funktionel Familieterapi-terapeut over 3-4 måneder, hvor både den unge og forældrene deltager. Behandlingstiden afhænger af tyngden og kompleksiteten af de vanskeligheder familien er konfronteret med. Behandlingen er inddelt i 3 faser – motivationsfasen, adfærdsfasen og generaliseringsfasen. Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem, men den kan også foregå i andre arenaer, eksempelvis skolen, ved afslutning af afsoning og andre steder i lokalsamfundet.

Gevinster ved Funktionel Familieterapi

 • Forbedrer familiens indbyrdes relationer.
 • Giver forældrene en oplevelse af forbedret mestringsevne i forhold til den unges udadreagerende adfærd.
 • Øger familiens evner til at håndtere konflikter.
 • Mindsker udfordrende adfærd (uhensigtsmæssig, udadreagerende voldelig adfærd) hos målgruppen.
 • Mindsker kriminalitet og risikoen for tilbagefald for den unge.
 • Reducerer den unges misbrugsproblemer.
 • Reducerer psykiatriske symptomer hos målgruppen.
 • Styrker den unges præstationer i skolen/arbejdslivet.
 • Forebygger anbringelser uden for hjemmet.

Din kommune får hjælp undervejs

Deltagende organisationer får i projektperioden parathedsundersøgelse, processtøtte, uddannelse, vejledning, certificering, materialer og adgang til datasystemer. Der gives også et tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med opstarten.

Kommunen/organisationen skal forvente at afsætte ressourcer til bl.a. opstartsaktiviteter, herunder parathedsundersøgelse og justeringer på baggrund heraf. Rekruttering og uddannelse af medarbejdere i samarbejde med programudvikler, deltagelse i netværk, drift af indsatsen, herunder rekruttering af familier i målgruppen, lokaler, it-udstyr, intern koordination og ledelse samt aktiviteter i forbindelse med evaluering af indsatsen.

Det anbefales, at FFT terapeuter arbejder fuld tid med FFT. En fuldtidsterapeut kan have 5-8 familier ad gangen. Det betyder, at en fuldtidsterapeut kan behandle 15-25 familier om året.

FFT-behandlingen udføres af FFT-uddannede familieterapeuter, som er en del af et team med 3-8 terapeuter inklusiv en FFT-teamleder. Programudvikleren anbefaler en FFT teamstørrelse på 5-6 terapeuter. Teamet bruger hinanden til at forberede og planlægge sager og har en fælles ugentlig konsultation. Selve behandlingen forestår terapeuterne individuelt.

FFT-teamet anvender et web-baseret behandlingsdatasystem, som understøtter behandlingen og følger effekten af behandlingen for familien, metodefidelitet samt tendenser i den leverede behandling.

Sidst opdateret 03/07 2018