Funktionel Familieterapi

Funktionel Familieterapi hjælper teenagere og deres familier

Filmen viser hvad FFT kan, og hvordan familien er kernen i behandlingen.

Teenageårene kan for nogle unge føre til problemer såsom konflikter mellem forældrene og den unge, skoletræthed og pjækkeri, misbrug af hash, alkohol og stoffer, kriminalitet og/eller aggressiv adfærd. Forældrene er stadig de mest betydningsfulde personer i den unges liv. Det er derfor vigtigt at styrke familiens relationer og herigennem styrke forældre i at forebygge og håndtere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd på en konstruktiv måde.

Det terapeutiske forløb er baseret på velfunderede teoretiske rammer, blandt andre relationel familie- og systemisk terapi, kognitiv terapi og adfærdsterapi. Ved at fokusere på familiens ressourcer og kontekst forbedres samspillet i familien, med kammerater og skole. Læs mere om:

Viden om Funktionel Familieterapi

Om at deltage

Deltagende kommuner og leverandører

Læs mere om de øvrige evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen arbejder med, her

Sidst opdateret 22/09 2015