DUÅ Småbørn

Gruppeforløb til forældre

De utrolige År Småbørn er et kursusforløb, der gives til en gruppe af forældre med tilsammen seks-syv børn. Forældrene deltager i ugentlige møder á 2 timer i 12-13 uger, som ledes af to fagfolk, der er uddannet i programmet. Gennem gruppeforløbet trænes grundlæggende forældrekompetencer og forældrene får blandt andet konkret viden om børnestyret leg, coaching af sociale færdigheder samt øvelse i opmuntring og ros.

De uddannede gruppeledere benytter i arbejdet med forældrene forskellige teknikker, som inddragende gruppeprocesser, videoklip, gruppedrøftelser, rollespil og hjemmeaktiviteter, som forældrene træner mellem gruppemøderne.

Gevinster ved De Utrolige År Småbørn

Formålet med forældres deltagelse i De Utrolige År Småbørn er:

  • at forældrene udvikler deres grundlæggende forældrekompetencer
  • at grundlaget for udvikling af tryghed og tilknytning mellem barn og forældre styrkes
  • at barnets sproglige og følelsesmæssige udvikling styrkes
  • at forebygge adfærdsvanskeligheder hos barnet
  • at flere små børn og deres forældre modtager en forebyggende indsats
  • at flere udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.

Gevinst for kommunen:

  • For kommunen er den langsigtede gevinst, at flere børn forbliver i almensystemet, fordi begyndende problemer opdages og håndteres gennem De Utrolige År Småbørn som en tidlig forebyggende indsats.

De Utrolige År Småbørn – vidensgrundlag og afprøvning i Danmark

De Utrolige År Småbørn er baseret på de øvrige evidensbaserede forældreprogrammer i De utrolige År programserien. Programserien er udviklet gennem de sidste 30 år af Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington. De enkelte programmer i serien, som De Utrolige År Småbørn er baseret på, er generelt veldokumenterede med RCT-studier, som demonstrerer deres effekt.

Forældretræningsprogrammet De utrolige År Småbørn bliver evalueret som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats – Livslang effekt. Programmet evalueres på tre parametre: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen vil bygge på data fra de kommuner, der deltager i projektet under Forebyggelsespakken og resultaterne af evalueringen offentliggøres ultimo 2017. Læs mere om evalueringen her.

Programmet har været anvendt i Danmark siden 2010 og anvendes på nuværende tidspunkt i cirka fem til otte danske kommuner.

Sidst opdateret 27/03 2017