De Utrolige År Småbørn - hjælp til forældrerollen

DUÅ Småbørn er et kursusforløb til forældre af børn i alderen 1-3 år, som skal have styrket deres tilknytning til barnet.

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år, som skal have styrket deres tilknytning til barnet. Formålet er at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne, ligesom at adfærdsvanskeligheder hos barnet forebygges, og barnet oplever øget tryghed og tilknytning til forældrene. Udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser. Læs mere om:

DUÅ Småbørn

Deltagende kommuner

Læs mere om de øvrige evidensbaserede programmer, som Socialstyrelsen arbejder med, her

Sidst opdateret 06/02 2017