DUÅ baby

Konkrete redskaber til forældre med et udsat barn

De utrolige År Baby er et kursusforløb, der gives til en gruppe af forældre med tilsammen seks-syv børn. Gruppen mødes 8-10 gange i løbet af barnets første leveår med to fagfolk, der er uddannet i programmet. Gennem gruppeforløbet får forældrene viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om hvordan man stimulerer barnets udvikling. Der fokuseres desuden på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling, da forskning viser, at det er vigtige beskyttende faktorer for barnet senere i livet.

De uddannede gruppeledere benytter i arbejdet med forældrene forskellige teknikker, som inddragende gruppeprocesser, videoklip, gruppedrøftelser, rollespil og hjemmeaktiviteter, som forældrene træner mellem gruppemøderne. Forældrene har deres børn med til møderne, så de kan øve de nye færdigheder.

Formålet med De Utrolige År Baby

Formålet med forældre og børns deltagelse i De Utrolige År Baby er:

  • at forældrene udvikler deres grundlæggende forældrekompetencer
  • at tryghed og tilknytning mellem barn og forældre styrkes
  • at flere små børn og deres forældre modtager en forebyggende indsats
  • at flere udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.

Gevinst for kommunen:

  • For kommunen er den langsigtede gevinst, at flere børn forbliver i almensystemet, fordi begyndende problemer opdages og håndteres gennem De Utrolige År Baby som en tidlig forebyggende indsats.

De Utrolige År Baby – vidensgrundlag og afprøvning i Danmark

De Utrolige År Baby er baseret på de øvrige evidensbaserede forældreprogrammer i De utrolige År programserien. Programserien er udviklet gennem de sidste 30 år af Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington. De enkelte programmer i serien, som De Utrolige År Baby er baseret på, er generelt veldokumenterede med RCT-studier, som demonstrerer deres effekt. Da Baby-programmet er forholdsvis nyt, er der begrænsede forskningsresultater baseret på netop dette program. SFI har forestået et randomiseret kontrolleret studie af DUÅ Baby i Danmark, og man kan læse mere om resultaterne her.

Forældretræningsprogrammet De utrolige År Baby bliver desuden evalueret som en del af den samlede evaluering af Forebyggelsespakken, Tidlig indsats – Livslang effekt. Programmet evalueres på tre parametre: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen vil bygge på data fra de kommuner, der deltager i projektet under Forebyggelsespakken og resultaterne af evalueringen offentliggøres ultimo 2017. Læs mere om evalueringen her.

Programmet anvendes på nuværende tidspunkt i cirka otte danske kommuner.

Sidst opdateret 06/02 2017