Tidlige og forebyggende indsatser for familier

Projektet indeholder fire evidensbaserede indsatser, som arbejder direkte med familier, der har brug for en tidlig og forebyggende indsats.

De Utrolige År Baby er et kursusforløb for forældre med børn i alderen 0-1 år. Kurset kan afholdes som et forebyggende forældrekursus til alle nybagte forældre, eller det kan målrettes forældre, der har behov for støtte til at håndtere forældrerollen:

De Utrolige År Baby 

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb for forældre til børn i alderen 1-3 år, hvor der er bekymring for et negativt familiesamspil, og som vurderes at have brug for redskaber til at forhindre udvikling af en negativ udviklingsspiral hos børnene:

De Utrolige År Småbørn 

Funktionel Familieterapi er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 11-17 år, som er i risiko for, eller udviser milde til alvorlige adfærdsproblemer. Indsatsen giver gennem terapeutiske forløb familierne hjælp til at forebygge og håndtere fremtidige udfordringer på en konstruktiv måde:

Funktionel Familieterapi 

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er en indsats, som giver plejefamilier til børn i alderen 4-12 år konkrete værktøjer til at forebygge udadreagerende adfærd og forebygge sammenbrud i anbringelsen:

KEEP 

Sidst opdateret 26/10 2015