Økonomi

Kommuner har brug for at vide, hvad det koster at implementere og drive en indsats, når de skal sammensætte den bedst mulige tilbudsvifte. Den viden skaber evalueringen om indsatserne under Tidlig Indsats – Livslang Effekt.

Økonomiske beregninger et solidt udgangspunkt for at investere klogt

Evalueringerne resulterer i konkrete beregninger for omkostninger forbundet med alle indsatserne. Landets kommuner får et solidt udgangspunkt for at kunne disponere ressourcer optimalt i sammensætningen af tilbudsviften til udsatte børn og unge, så kommunen bedst muligt støtter målgruppen. Evalueringen belyser, hvad det gennemsnitligt vil koste at implementere og drive en indsats opdelt på forskellige scenarier for organisering og implementering.

Mulighed for at sammenligne indsatser

Nogle af indsatserne får samtidig udført en cost-effectiveness analyse. Det vil sige, at evalueringen ser nærmere på, hvad det koster for hver indsats for eksempel at højne et barns trivsel et trin på en trivselsskala. Den viden gør det muligt at sammenligne indsatserne indbyrdes for en bestemt målgruppe i forhold til effekt og økonomi. Den økonomiske evaluering giver os viden om, hvilke indsatser, der under hvilke omstændigheder, giver det optimale udbytte for borgerne for de anvendte ressourcer.

Uddybende dokument om evalueringen af de fire indsatser [pdf] 

Uddybende dokument om evalueringen af KEEP [pdf] 

Uddybende dokument om evalueringen af FFT [pdf]

Sidst opdateret 12/01 2016