Implementering

En vellykket implementering af en indsats er vigtig for at komme i mål med de ønskede resultater for borgerne.

God implementering er udgangspunkt for succes

Det er vigtigt, at vi får samlet et systematisk indblik i, hvordan metoderne i Tidlig Indsats - Livslang Effekt bedst muligt kan implementeres i en dansk kontekst. Implementeringen af en indsats udgør grundlaget for, at indsatsen kan virke efter hensigten. Implementeringsevaluering hjælper med redskaber til at følge, om forældre og børn faktisk får den indsats, som indgår i en metode med dokumenteret effekt. Evalueringen kan også hjælpe med at belyse, hvilke dele af metoden som skal være til stede, for at indsatsen virker og hvilke dele man kan tilpasse lokalt. Vi skaber også viden om, hvordan kommuner og organisationer bedst kan implementere de forskellige metoder. Der er bl.a. fokus på praktiske og organisatoriske udfordringer og gode løsninger på dem.

Evalueringerne skaber anbefalinger

Evalueringerne sammenfatter en række anbefalinger til implementering af indsatserne sammen med konkrete cases. Socialstyrelsen bliver, som et resultat af implementeringsevalueringerne, i stand til fremover at kunne komme med konkrete anbefalinger til implementering af metoderne.

Erfaringsudveksling undervejs i projektperioden

Der skabes løbende viden i projektperioden om implementering. Evalueringerne af indsatserne er designet til at videreformidle denne under selve projektperioden via for eksempel netværksmøder. Evalueringen understøtter implementeringen af indsatserne via en aktiv erfaringsudvekling på tværs af kommuner og organisationer.

Udviklingsprojekter støttes af evalueringerne

Nogle af metoderne under Tidlig Indsats – Livslang Effekt er i en udviklingsfase, fordi der ikke er erfaringer med dem i en dansk kontekst. KEEP og FFT er evidensbaserede metoder med gode udenlandske erfaringer, som skal afprøves i en dansk kontekst og eventuelt tilpasses. Her vil evalueringerne samle systematisk viden om, hvor og hvordan der er behov for ændringer eller særlig opmærksomhed ved at overføre metoderne til danske forhold.

Model for tidlig opsporing, som bygger på erfaringer fra danske kommuner, bliver videreudviklet i Danmark i løbet af projektperioden. Evalueringen understøtter udviklingen og implementeringen af indsatserne undervejs. Det sker blandt andet ved at opstille forandringsteorier i samarbejde med de konkrete lokale projekter samt løbende erfaringsudveksling på tværs.

Uddybende dokument om evalueringen af de fire indsatser [pdf]

Uddybende dokument om evalueringen af KEEP [pdf]

Uddybende dokument om evalueringen af FFT [pdf]

Sidst opdateret 12/01 2016