Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig Indsats - Livslang Effekt > Evaluering af Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Viden vi skaber

Tidlig Indsats – Livslang effekt skaber viden, der gør det muligt at investere klogt i indsatser til udsatte børn og unge med gode resultater. Det kræver grundig viden omkring implementering, effekt og økonomi.

Evaluering - en investering

Socialstyrelsen vil være med til at understøtte, at de indsatser, som kommuner og organisationer tilbyder, gør mest mulig gavn. Det kan vi kun gøre, hvis vi ved, om der er en positiv effekt af indsatsen. Uden denne viden risikerer vi at bruge midler uden at opnå en effekt, eller i værste fald at der er negative konsekvenser for borgerne. Vi skal også kende økonomien bag indsatserne, så vi kan vurdere, hvilke indsatser der giver størst effekt for pengene. Og det er vigtigt at indsamle viden om, hvordan indsatserne bedst kan implementeres i kommunernes tilbud.

Arbejdet med at skaffe evidens er med andre ord en investering. En investering i en effektfuld og omkostningseffektiv social indsats over for udsatte børn og unge. Evalueringerne i forbindelse med Tidlig Indsats – Livslang Effekt er med til at skabe denne viden. De udgør et grundlag for, at kommunerne fremover kan udvælge og iværksætte den bedst mulige og mest omkostningseffektive indsats for borgerne. Evalueringerne ser nærmere på tre aspekter af hver indsats:

Evaluering – skaber konkrete redskaber

Evalueringen af Tidlig Indsats – Livslang Effekt resulterer i et skræddersyet IT-system, der fremover kan støtte kommuner og leverandører med data til at sikre, at man løbende opnår de gode resultater. Evalueringerne munder desuden ud i konkrete anbefalinger angående implementering.

Seks indsatser evalueres

Seks indsatser og metoder skal evalueres i forbindelse med Tidlig Indsats – Livslang Effekt. De er opdelt i tre evalueringsopgaver til eksterne evaluatorer:

  • En samlet evaluering af to De Utrolige År metoder samt VIDA og Model for tidlig opsporing.
  • En evaluering af KEEP
  • En evaluering af Funktionel Familie Terapi (FFT)

Et konsortium bestående af Oxford Research, KORA og CEBR/CBS med EG A/S som underleverandør skal løse opgaven om de fire indsatser. Evalueringen af KEEP forestås af et konsortium bestående af CEBR/CBS, PwC og Oxford Research. SFI foretager evalueringen af FFT.

Sidst opdateret 12/01 2016