Forside > Projekter og initiativer > Børn > Netværks- og formidlingsaktiviteter til understøttelse af Socialstyrelsens efter- og videreuddannelser

Netværks- og formidlingsaktiviteter til understøttelse af Socialstyrelsens efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge

En række netværks- og formidlingsaktiviteter skal styrke sammenhængen mellem Socialstyrelsens forskellige efter- og videreuddannelsestilbud på området for udsatte børn og unge.

Projektperiode:

2015 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen varierer for de forskellige netværks- og formidlingsaktiviteter. Ekspertpanelets målgruppe er uddannelsesudbyderne, interesseorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og Social- og Indenrigsministeriets koncern. Målgrupperne for netværksaktiviteterne for uddannelserne er undervisere, ledelse, fagansvarlige og administratorer på kurserne og uddannelserne. Sidst er målgruppen for formidlingsaktiviteterne de forskellige faggrupper, kommuner og organisationer, som efter- og videreuddannelsestilbuddene i regi af Socialstyrelsen henvender sig til.

Baggrund for projektet:

Som en del af Overgrebspakken blev der afsat 5,5 mio. kr. til at målrette og styrke efteruddannelsesindsatsen for relevante faggrupper, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte. Der udbydes i regi af Social- og Indenrigsministeriet i dag kurser i Børnekataloget, en diplomuddannelse og en masteruddannelse. Midlerne blev bl.a. anvendt til en kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsesindsatsen på området udsatte børn og unge i Danmark. På baggrund af kortlægningen gav en tværministeriel arbejdsgruppe en række anbefalinger til målretningen af de eksisterende efter- og videreuddannelser i regi af Social- og Indenrigsministeriet. De væsentligste anbefalinger var at styrke og målrette uddannelsestilbuddene, så det sikres, at de i højere grad matcher de kommunale behov, er baseret på aktuel bedste viden og er tilrettelagt, så den viden og de redskaber, der bliver formidlet på uddannelserne, bliver omsat i praksis. Det er som led heri, at der er igangsat en række netværksaktiviteter, i form et ekspertpanel og netværksaktiviteter på tværs af uddannelserne, og formidlingsaktiviteter i form af en samlet markedsføringsindsats for uddannelserne.

Formål:

Formålet med de igangsatte netværksaktiviteter er at understøtte uddannelserne i den løbende udvikling. Aktiviteterne skal bidrage til at skabe et større fælles fagligt afsæt mellem de forskellige uddannelser, men også give rum for forskellige faglige drøftelser, der kan være med til at præge den løbende udvikling af uddannelserne og sikre, at de modsvarer de kommunale behov for kompetenceudvikling. Formålet med formidlingsaktiviteterne er at øge markedsføringen af uddannelsestilbuddene og sikre en sammenhængende formidling af de tre forskellige typer af efter- og videreuddannelsestilbud. Det skal bidrage til en øget rekruttering og at understøtte en mere strategisk anvendelse af den samlede vifte af efter- og videreuddannelsestilbud. Netværksaktiviteterne og formidlingsaktiviteterne skal samlet set understøtte efter- og videreuddannelsestilbuddene, så der kan ske en opkvalificering af ledere og medarbejdere på området udsatte børn og unge.

Dokumentation og evaluering:

-

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres af Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt:

Marie Kaas
+45 41 74 00 55
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 19/05 2016