Forside > Projekter og initiativer > Børn > Netværk om familiebehandling og støtte til forældre til anbragte

Netværk om familiebehandling og støtte til forældre til anbragte

Socialstyrelsen danner rammen om to netværk, der skal styrke kommunens udviklingsarbejde. Det ene netværk har fokus på styrket familiebehandling til de mest udsatte familier. Det andet har fokus på støtte til forældre til anbragte.

Projektperiode:

2020 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er kommunale ledere, som er ansvarlige for udviklingen og driften af kommunens arbejde på det specialiserede børneområde. Det kunne fx være ledere af myndighed, familiebehandling, forebyggelse, anbringelse og PPR. Det kan også være relevant, at centrale udviklings –og nøglemedarbejdere, der fx driver en udviklingsproces, deltager. Der kan deltage to til tre fra hver kommune i hvert netværk. Antallet pr. kommune afhænger af, hvor stor interessen for det konkrete netværk er.

Baggrund for projektet:

De to netværk er oprettet på baggrund af den store interesse, Socialstyrelsen har oplevet for de to ansøgningspuljer ”Styrket familiebehandling i udsatte familier” og ”Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt” (projektperiode 2019-2022). Begge puljer blev udmeldt i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Hvert netværksforløb afvikles med ét netværksmøde i slutningen af 2020, to netværksmøder i 2021 og to netværksmøder i 2022. Netværksmøderne foregår som udgangspunkt i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Formål:

Mange kommuner er interesserede i at udvikle deres arbejde til gavn for de mest udsatte familier; børn og unge, der er anbragt - eller som står på kanten af en anbringelse – og deres forældre. Socialstyrelsen vil gerne understøtte det kommunale udviklingsarbejde og etablerer derfor to netværk, der er åbne for alle kommuner. Netværkene har fokus på; styrket familiebehandling til de mest udsatte familier og støtte til forældre til anbragte. Deltagelse i netværkene giver kommuner mulighed for: • Inspiration til jeres eget udviklingsarbejde med at styrke udsatte og anbragte børn og unges opvækst, trivsel og udvikling • Videndeling og oplæg mellem deltagerkommuner med fokus på udviklingen af egne indsatser • Ny viden på området gennem oplæg fra relevante fagfolk • Indblik i erfaringerne fra Socialstyrelsens aktuelle projektarbejde med familiebehandling og støtte til forældre til anbragte børn og unge. Netværkene beror på aktiv deltagelse fra de enkelte deltagerkommuner, både i forhold til drøftelser og oplæg. Derudover indgår enkelte oplæg fra fagfolk.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages en mindre evaluering af kommuners tilfredshed med netværkene.

Finansiering:

Netværkene finansieres af Socialstyrelsen under Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP).

Mere information:

Tilmelding til netværk om styrket familiebehandling til de mest udsatte familier.

Tilmelding til netværk om støtte til forældre til anbragte.

Læs mere om projektet Styrket familiebehandling i udsatte familier

Læs mere om projektet Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet

 

Kontakt:
For mere information om netværk om støtte til forældre til anbragte, kontakt:

Mette Agerskov Smith, telefon: 41 73 08 72 eller mail: meas@socialstyrelsen.dk.

 

For mere information om netværk om styrket familiebehandling til de mest udsatte familier, kontakt:

Iben Attrup Nielsen, telefon: 91 37 02 26 eller mail: ibni@socialstyrelsen.dk.

Kontakt:

Sidst opdateret 15/06 2020