Forside > Projekter og initiativer > Børn > Netværk og familierådslagning

Netværk og familierådslagning

Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Børn og unge, der står over for en mulig anbringelse uden for hjemmet og forvaltningschefer, myndighedsudøvende socialrådgivere på børn-, unge- og familieområdet samt familieplejekonsulenter i alle landets kommuner.

Baggrund for projektet:

Projektet er led i en samlet styrkelse af familieplejeområdet. Derudover er projektet udsprunget af et politisk ønske om at fremme inddragelsen af familie og netværk i anbringelsessager. Både i form af netværksplejefamilier og som ressource i forhold til barnet eller den unge. Familierådslagning eller andre netværksinddragende metoder giver erfaringsmæssigt en større opmærksomhed på mulighederne for netværksanbringelse i den enkelte sag, ligesom undersøgelser peger på, at netværksanbragte børn har mere stabile anbringelsesforløb.

Formål:

Formålet med projektet er at udbrede metoder til inddragelse af netværk i forbindelse med en anbringelse. Herunder familierådslagning og andre netværksinddragende metoder. Projektet skal medvirke til, at overvejelser om familierådslagning og tilsvarende metoder bliver en naturlig og fast del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en unge overvejes anbragt. Som led i projektet vil der blive foretaget en kort kommunerundspørge om udbredelsen af netværksinddragende metoder, ligesom kommunerne vil blive spurgt om årsager til brug henholdsvis ikke-brug af forskellige metoder.

Dokumentation og evaluering:

Resultaterne af den indledende kontakt til kommunerne vil blive afrapporteret i et skriftligt notat, og projekterfaringerne vil indgå i forløbsbeskrivelser af det gode anbringelsesforløb. Projektet evalueres i regi af det kommunale ledernetværk på plejefamilieområdet.

Kontakt:

Helle Jeppesen
61 96 56 13
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 02/05 2016