Forside > Projekter og initiativer > Børn > Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Børne- og Socialministeriet den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning", som skal understøtte børns læsning, læring og trivsel i folkeskolen.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for tilpasnings- og afprøvningsprojektet er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Baggrund for projektet:

Makkerlæsning er en struktureret, skoleunderstøttende læsetræningsmetode, hvor barnet læser med en fast makker i en afgrænset periode med tilpassede, motiverende og aldersvarende læsematerialer. Metoden er oprindelig udviklet i England under navnet Paired Reading, og siden hen afprøvet i Sverige.

Formål:

Formålet med Makkerlæsning er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning i folkeskolen og sikre, at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som led i at få et velfungerende voksenliv. Desuden ønskes det at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund for at fordre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, som er centralt for målsætningerne i folkeskolereformen. Endelig forventes det, at indsatsen også har en gavnlig effekt for børnenes generelle trivsel.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. I evalueringen benyttes blandt andet de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling samt enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets forældre/omsorgspersoner.

Samarbejdsparter:

Afprøvningen af Makkerlæsning er en del af satspuljeprojektet "Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen" (satspuljen 2015). Initiativet omfatter ud over Makkerlæsning også afprøvning af den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus" samt en række skolerettede metoder udvalgt af Børne- og Socialministeriet. Socialstyrelsen samarbejder med Als Research om selve metoden, herunder undervisning og sparring i brugen af Makkerlæsning. Der deltager fire kommuner i afprøvningen. Derudover genudmeldes der en pulje i september 2016, hvor yderligere kommuner kan søge om at deltage i projektet.

Finansiering:

Den samlede økonomiske ramme for ansøgningspuljen til afprøvning af Makkerlæsning er på 3,3 mio. kr. Der er afsat 35,6 mio. kr. på satspuljeaftalen for 2015-2018 til den samlede initiativpakke.

Mere information:

Afprøvning af Makkerlæsning er en del af en større programpakke med Børne- og Socialministeriet.

Puljen til afprøvning af Makkerslæsning er genudmeldt med ansøgningsfrist den 24. nov. 2016. 

Mere information om Makkerlæsning og adgang til materialer

Mere information om Klub Penalhus - afprøvning af skoleunderstøttende metode

Kontakt:

Mette Agerskov Smith
41 73 08 72
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 13/05 2019