Forside > Projekter og initiativer > Børn > Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Børne- og Socialministeriet den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning", som skal understøtte børns læsning, læring og trivsel i folkeskolen.

Projektperiode:

2016 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for tilpasnings- og afprøvningsprojektet er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Baggrund for projektet:

Makkerlæsning er en struktureret, skoleunderstøttende læsetræningsmetode, hvor barnet læser med en fast makker i en afgrænset periode med tilpassede, motiverende og aldersvarende læsematerialer. Metoden er oprindelig udviklet i England under navnet Paired Reading, og siden hen afprøvet i Sverige.

Formål:

Formålet med Makkerlæsning er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning i folkeskolen og sikre, at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som led i at få et velfungerende voksenliv. Desuden ønskes det at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund for at fordre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, som er centralt for målsætningerne i folkeskolereformen. Endelig forventes det, at indsatsen også har en gavnlig effekt for børnenes generelle trivsel.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. I evalueringen benyttes blandt andet de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling samt enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets forældre/omsorgspersoner.

Samarbejdsparter:

Afprøvningen af Makkerlæsning er en del af satspuljeprojektet "Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen" (satspuljen 2015). Initiativet omfatter ud over Makkerlæsning også afprøvning af den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus" samt en række skolerettede metoder udvalgt af Børne- og Socialministeriet. Socialstyrelsen samarbejder med Als Research om selve metoden, herunder undervisning og sparring i brugen af Makkerlæsning. Der deltager fire kommuner i afprøvningen. Derudover genudmeldes der en pulje i september 2016, hvor yderligere kommuner kan søge om at deltage i projektet.

Finansiering:

Den samlede økonomiske ramme for ansøgningspuljen til afprøvning af Makkerlæsning er på 3,3 mio. kr. Der er afsat 35,6 mio. kr. på satspuljeaftalen for 2015-2018 til den samlede initiativpakke.

Mere information:

Afprøvning af Makkerlæsning er en del af en større programpakke med Børne- og Socialministeriet.

Puljen til afprøvning af Makkerslæsning er genudmeldt med ansøgningsfrist den 24. nov. 2016. 

Mere information om Makkerlæsning og adgang til materialer

Du kan ansøge puljen via Tilbudsportalen. 

Mere information om Klub Penalhus - afprøvning af skoleunderstøttende metode

Kontakt:

Mette Agerskov Smith
41 73 08 72
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 12/09 2017