Forside > Projekter og initiativer > Børn > Lovændring SEL § 11

Lovændring SEL § 11

Som en del af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt har Folketinget vedtaget en lovændring af servicelovens § 11. Der har været afholdt en række regionale tværkommunale temamøder, som satte fokus på kommunernes fortolkning og anvendelse af § 11, stk. 3. Socialstyrelsen har også udgivet et inspirationsmateriale, der skal understøtte kommunernes arbejde med en kvalificeret brug af § 11, stk. 3.

Projektperiode:

2014 - 2016

Målgruppe:

Sagsbehandlere og mellemledere.

Baggrund for projektet:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet, som har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser. Som en del af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livlang Effekt har Folketinget vedtaget en lovændring af servicelovens § 11. Med lovændringen formuleres servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats. Lovændringen trådte i kraft 1. oktober 2014. Der blev afsat midler til implementeringsaktiviteter i form af en række regionale tværkommunale temamøder samt et inspirationsmateriale. Inspirationsmaterialet samler op på nogle af de problemstillinger, der blev identificeret i kommunerne.

Formål:

Formålet med implementeringsaktiviteterne er at sætte fokus på den nye § 11, stk. 3 samt at understøtte kommunernes korrekte anvendelse af § 11, stk. 3. Det er et centralt formål, at de kommunale ledere og medarbejderes viden om og kompetencer til at arbejde med tidligt forebyggende arbejde styrkes.

Dokumentation og evaluering:

Der foretages ikke en evaluering af implementeringsindsatsen.

Mere information:

Inspirationsmaterialet giver en praksisnær beskrivelse af, hvordan man kan bruge § 11, stk. 3. Foruden en række eksempler og konkrete cases kan man i materialet kunne finde svar på spørgsmål om: 

  • Målgruppen
  • Snitfladerne mellem § 11, stk. 3 og § 50
  • Vurdering af, om et problem kan afhjælpes med en indsats efter § 11, stk. 3
  • Indsatser via § 11, stk. 3 
  • Opfølgning  
  • Hvad siger loven, og hvad er god forvaltningsskik

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen

Inspirationsmaterialet kan downloades her

Kontakt:

Marlene Quisgaard Trentel
61 96 56 12
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 16/09 2016