Forside > Projekter og initiativer > Børn > Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Socialstyrelsen afprøver den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus", som skal understøtte børns læring. Metoden "Klub Penalhus" indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn.

Projektperiode:

2016 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for tilpasnings- og afprøvningsprojektet er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragt i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende foranstaltning efter servicelovens § 52. Selve metoden er udviklet til børn, der går i 1.-7. klasse.

Baggrund for projektet:

Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode, som er udviklet i England under navnet The Letterbox Club og aktuelt omfatter mere end 6.000 anbragte børn. Resultaterne herfra viser, at de skolebørn, der har været omfattet af projektet, har vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Socialstyrelsen udmeldte i 2016 en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til at afprøve metoden "Klub Penalhus" i Danmark.

Formål:

Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv. Metoden Klub Penalhus består af farvestrålende bogpakker med skoleunderstøttende materialer, som skal motivere og engagere børnene. Bogpakkerne består af læsebøger, matematikmaterialer, spil samt skrive- og læseredskaber. Materialet er udvalgt i samarbejde med folkeskolelærere samt faglige dansk- og matematikkonsulenter og er tilpasset børnenes faglige niveau. Hvert barn modtager seks pakker, og hver bogpakke har sit eget tema eksempelvis de nordiske guder, Danmark eller den danske opdagelsesrejsende Knud Rasmussen. Pakkerne indeholder udover læsematerialet en personlig hilsen til barnet fra én af Klub Penalhus’ to rollemodeller. Desuden får forældre, plejeforældre eller voksne omsorgspersoner et brev med information om pakkens indhold.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres gennem et lodtrækningsforsøg, som gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter, professor Bo Vinnerljung (Stockholm Universitet), Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen VIA. I evalueringen benyttes blandt andet de obligatoriske og frivillige nationale test i folkeskolen, den nationale trivselsmåling samt enkelte målinger, der skal udfyldes af barnets forældre/omsorgspersoner.

Samarbejdsparter:

Afprøvningen af Klub Penalhus er en del af satspuljeprojektet: Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen (satspuljen 2015). Initiativet omfatter ud over Klub Penalhus også afprøvning af den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning" samt en række skolerettede metoder udvalgt af Undervisningsministeriet. Socialstyrelsen har indgået samarbejde med Als Research om Klub Penalhus og indholdet af bogpakker. Tre kommuner deltager i afprøvningen.

Finansiering:

Den samlede økonomiske ramme for ansøgningspuljen til afprøvning af Klub Penalhus er på 3,3 mio. kr. Der er afsat 35,6 mio. kr. på satspuljeaftalen for 2015-2018 til den samlede initiativpakke.

Mere information:

Afprøvning af Klub Penalhus er en del af en større programpakke med Børne- og Socialministeriet. 

Mere information om det samlede satspuljeinitiativ kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Mere information om Makkerlæsning kan findes her:

Makkerlæsning - afprøvning af skoleunderstøttende metode

Kontakt:

Mette Agerskov Smith
+45 41 73 08 72
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 24/05 2017