Forside > Projekter og initiativer > Børn > Kampagne om førstehjælp

Kampagne om førstehjælp i dagtilbud

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne om førstehjælp rettet mod alle landets dagtilbud.

Projektperiode:

2018 - 2019

Målgruppe:

Forvaltninger og pædagogisk personale i dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Der blev som led i dagtilbudsaftalen 2017 afsat 1,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne om førstehjælp rettet mod dagtilbud.

Formål:

Kampagnen gennemføres med det formål at sætte fokus på vigtigheden af, at personalet i dagtilbud kan yde førstehjælp, hvis der sker en alvorlig ulykke med et eller flere af børnene. Kampagnen skal desuden sikre, at forvaltningerne bliver opmærksomme på den statsligt finansierede pulje på 7,8 mio. kr. til anvendelse til kurser i førstehjælp til personale i dagtilbud. Puljemidlerne blev afsat i forbindelse med dagtilbudsaftalen. Kommunerne skal medfinansiere med 25 % af udgifterne til førstehjælpskurser. Puljen blev udmeldt 10. august 2018 med ansøgningsfrist 5. oktober 2018. Midlerne udmøntes december 2018.

Dokumentation og evaluering:

-

Finansiering:

Som led i dagtilbudsaftalen er der afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af kampagnen.

Kontakt:

Tine Eggert
Mobil +45 41 93 25 30
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 21/12 2018