Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Projektet omfatter et partnerskab mellem Socialstyrelsen og 11 partnerskabskommuner om investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats. Den sekundære målgruppe er alle landets kommuner.

Baggrund for projektet:

Børn og unge, der mistrives, kan risikere at udvikle selvskadende adfærd eller psykiske lidelser, som kræver specialiseret psykiatrisk behandling eller medicinering. Det er derfor vigtigt, at der sættes tidligt ind, inden barnet eller den unges problemer får lov at udvikle sig. Et fokuseret tværfagligt samarbejde på tværs af skole, dagtilbud, sundhed, socialområde og PPR skal styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for barnets eller den unges almindelige hverdagsrammer og endeligt resultere i, at færre børn mistrives, og at færre børn må medicineres eller behandles i det psykiatriske system.

Formål:

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke og kvalificere indsatsen i PPR over for børn og unge, som mistrives eller er psykisk sårbare, så færre får behov for en specialiseret indsats og evt. medicinering. Gennem en økonomisk investering til ansættelse af medarbejdere i PPR-funktionen får kommunerne mulighed for at sikre, at flere sårbare og udsatte børn og unge får en tidligere og forebyggende indsats for derved at nedbringe mistrivsel blandt disse. Opprioriteringen og investeringen i indsatsen i PPR skal ses som en integreret del af kommunernes nuværende arbejde med en tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. Ved både at styrke PPRs tidlige indsats i kommunernes dagtilbud og skole og sammenhængen til børne- og familieafdelingen, sundhedsplejen mv. skal børn og unge få lettere adgang og bedre kvalitet i den forebyggende støtte inden for barnets almindelige hverdagsrammer i skole og dagtilbud.

Dokumentation og evaluering:

Det er målsætningen, at erfaringerne fra initiativet udbredes til flere kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra partnerskabet mellem kommunerne og Socialstyrelsen. Deloitte evaluerer både det lokale og tværgående udviklingsarbejde. Kommunernes udviklingsarbejde evalueres løbende. Den afsluttende evaluering vil have fokus på resultaterne for børnene/de unge og organisationen, økonomi og de kvalitative perspektiver for kommunerne.

Finansiering:

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der derfor afsat midler for perioden 2017-2020 til en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Der er afsat i alt 123,1 mio. kr. til projektet. Gennem et partnerskab mellem 11 af landets kommuner og Socialstyrelsen etableres et samarbejde omkring udviklingen og styrkelsen af indsatsen i PPR. Hensigten er at understøtte landets kommuner i arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats i PPR – både gennem økonomisk støtte til ansættelse af ekstra medarbejdere i PPR og gennem faglig udvikling af indsatsen i PPR.

Mere information:

De 11 kommuner der indgår i partnerskabet om investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge er:

 • Brønderslev Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Greve Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ishøj/Vallensbæk Kommune
 • Kolding Kommune
 • Randers Kommune
 • Thisted Kommune

Faglige Pejlemærker

I samarbejde med de 11 kommuner i partnerskabet er der udviklet fem faglige pejlemærker for den tidlige forebyggende indsats i PPR. De faglige pejlemærker danner en faglig og strategiske ramme og retning for de 11 kommuners arbejde med den tidlige forebyggende indsats i PPR.

Du kan læse de faglige pejlemærker her. 

Indsatser i kommunerne

På baggrund af en indledende analyse har de enkelte kommuner udarbejdet en udviklingsplan, som tager afsæt i de faglige pejlemærker. På tværs af de 11 partnerskabskommuners udviklingsplaner er der beskrevet 105 initiativer.

Der er udarbejdet en oversigt over de 105 initiativer og som supplement hertil diagrammer, der skaber et tværgående overblik på tværs af de 105 initiativer i de 11 kommuner.

Du kan se oversigten over aktiviteter her.

Kontakt:

Stinne Grydehøj
91 37 02 02
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 21/03 2019