Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Skolealder

De Utrolige År Skolealder

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt styrke forældrenes samarbejde med lærere og skole. Programmet "DUÅ Skolealder" er henvendt til forældre med børn i alderen 6-12 år med udadreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer. Programmet bygger videre på principperne fra programmerne "DUÅ Førskole og Småbørn" og kan både tilrettelægges som et forebyggende og behandlende program.

Projektperiode:

2019 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er børn i alderen 6 -12 år. Den sekundære målgruppe er forældrene.

Baggrund for projektet:

Den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Forældres opdragelsesstrategi, har stor betydning for børns udvikling. Når forældre retter deres fokus mod positive relationer og anvisninger, skabes en grobund for øget trivsel og positivt selvværd for børn. Skolealder omfatter temaer som at opmuntre til mere selvstændighed hos barnet, motivere barnet til læring i skolen, udvikle familiens ansvarsfølelse samt øget fokus på empati hos barnet.

Formål:

Programmet er rettet mod at formidle information og strategier til forældre, som modvirker uønsket adfærd hos barnet, sætter klare grænser og opmuntrer barnet til at deltage i huslige pligter og lave lektier.

Dokumentation og evaluering:

Der er ingen data indsamling på dette program.

Samarbejdsparter:

I 2013 udbød Socialstyrelsen som en del af Metodeudbredelsesprogrammet opgaven med at drive uddannelses- og vedligeholdelsesydelser i DUÅ i Danmark. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af VIA UC, UC Lillebælt, UCC, Aarhus Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.

Kontakt:

Maria Lene Aksglæde Dellgren
41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019