Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Førskole

De Utrolige År Førskole

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/lærere. Programmet "DUÅ Førskole" er henvendt til forældre. Det kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre. Inden for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier.

Projektperiode:

2019 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er børn i alderen 3-6 år. Den sekundære målgruppe er forældre.

Baggrund for projektet:

Den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Forældres opdragelsesstrategi, har stor betydning for børns udvikling. Når forældre samt fag personale i børnehave og indskoling sætter tidligt ind og retter deres fokus mod positive relationer og anvisninger skabes en grobund for øget trivsel og positivt selvværd hos børn. Herigennem forebygges og reduceres udadreagerende adfærd og sociale og følelsesmæssige kompetencer fremmes.

Formål:

DUÅ Førskole har til formål at styrke forældrenes kompetence til at opbygge og indgå i positive relationer til deres børn.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen driver et datasystem, som gør det muligt for organisationer at følge behandlingseffekten af De Utrolige År og gør det muligt for Socialstyrelsen at vurdere effekten af De Utrolige År i Danmark. I 2011 er der udgivet en evalueringsrapport, hvor indsatsen "DUÅ Førskole" er evalueret i dansk kontekst: http://shop.socialstyrelsen.dk/products/evaluering-af-de-utrolige-ar-slutrapport.

Samarbejdsparter:

I 2013 udbød Socialstyrelsen som en del af Metodeudbredelsesprogrammet opgaven med at drive uddannelses- og vedligeholdelsesydelser i DUÅ i Danmark. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af VIA UC, UC Lillebælt, UCC, Aarhus Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Herning kommune.

Kontakt:

Maria Lene Aksglæde Dellgren
41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019