Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Dino Lille gruppe

De Utrolige År Dino Lille gruppe

Dino Lille gruppe er et behandlende program i den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" henvendt til børn. Dino Lille gruppeprogrammet er et supplerende program til forældreprogrammet "DUÅ Førskole". Igennem leg og øvelser sigter programmet mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt, understøtte barnets selvværd for herigennem at begrænse vanskelig adfærd samt styrke barnets skoleparathed.

Projektperiode:

2019 - 2020

Målgruppe:

Dino Lille gruppeprogrammet er målrettet børn i alderen 4-8 år og anvendes kun til grupper af 4-6 børn, hvis forældre deltager i forældreprogrammet "DUÅ Førskole".

Baggrund for projektet:

Den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Dino Lille gruppe er et supplerende behandlende tilbud i denne programserie, og det anbefales, at det tilbydes børn med udadreagerende og aggressiv adfærd, børn med ADHD-diagnose, børn med sociale vanskeligheder samt forsinkede sociale færdigheder.

Formål:

Dino Lille gruppe arbejder med at give barnet et større beredskab til problemløsning og bedre sociale færdigheder, så barnet sammen med forældrene får opbygget en mere hensigtsmæssig adfærd. Barnet øver sig i at genkende og forstå følelser hos sig selv og andre, udvikle bedre færdigheder i forhold til problemløsning, vredeshåndtering og selvkontrol. Sociale færdigheder, som at lytte, vente på tur, blive enige, stille spørgsmål, dele, hjælpe, samarbejde og give andre komplimenter, øver børnene sig på gennem brug af hånddukker, samtale omkring videoklip, rollespil, øvelser og forskellige aktiviteter, som er knyttet op til temaerne.

Dokumentation og evaluering:

Der er ingen data indsamling på dette program. I 2011 er der udgivet en evalueringsrapport, hvor indsatsen DUÅ Dino Lille gruppe er evalueret i dansk kontekst: http://shop.socialstyrelsen.dk/products/evaluering-af-de-utrolige-ar-slutrapport

Samarbejdsparter:

I 2013 udbød Socialstyrelsen som en del af Metodeudbredelsesprogrammet opgaven med at drive uddannelses- og vedligeholdelsesydelser i DUÅ i Danmark. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af VIA UC, UC Lillebælt, UCC, Aarhus Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.

Kontakt:

Maria Lene Aksglæde Dellgren
41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019