Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Børnehave og Skole

De Utrolige År Børnehave og Skole

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/lærere. Programmet "De Utrolige År Børnehave og Skole" udbredes som et forebyggende program, der tilbydes den samlede personalegruppe i en børnehave og indskoling, og retter sig mod uddannelse af personalet. Det overordnede formål med at arbejde med DUÅ Børnehave og Skole er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

Projektperiode:

2019 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe er børn i alderen 3-6 år. Den sekundære målgruppe er pædagogisk personale i daginstitutioner.

Baggrund for projektet:

Den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" er udviklet i USA og anvendt i Danmark siden 2006. Når forældre samt fagpersonale i børnehave og indskoling sætter tidligt ind og retter deres fokus mod positive relationer og anvisninger skabes en grobund for øget trivsel og positivt selvværd hos børn. Herigennem forebygges og reduceres udadreagerende adfærd og sociale og følelsesmæssige kompetencer fremmes.

Formål:

Flere udsatte børn får en forebyggende indsats. Flere børn kan rummes i de almene udviklings- og læringsfællesskaber i normalområdet (daginstitution, dagpleje, skole). Det pædagogiske personales positive og proaktive strategier til gruppeledelse fremmes. Øget fokus på udvikling af børns sociale og emotionelle udvikling. Konstruktive strategier til at håndtere adfærdsproblemer.

Dokumentation og evaluering:

Der indsamles data på dette program i forbindelse med forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt", hvor DUÅ Børnehave er en indsats, kommuner kan søge om at få implementeret.

Kontakt:

Maria Lene Aksglæde Dellgren
41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019