Forside > Projekter og initiativer > Børn > Dagtilbudsaftale 2017 > Kampagne om førstehjælp i dagtilbud

Kampagne om førstehjælp i dagtilbud

Der er som en del af dagtilbudsaftalen afsat 1,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne om førstehjælp rettet imod alle landets dagtilbud. Kampagnen gennemføres i perioden august 2018 til januar 2019.

Baggrund

Der er som led i dagtilbudsaftalen afsat 1,5 mio. kr. til at gennemføre en kampagne om førstehjælp rettet mod dagtilbud. Kampagnen gennemføres i perioden august 2018 til januar 2019.

Kampagnens målgruppe er dagtilbud og forvaltninger, og kampagnen gennemføres med det formål at sætte fokus på vigtigheden af, at personalet i dagtilbud kan yde førstehjælp, hvis der sker en alvorlig ulykke med et eller flere af børnene.

Desuden er hensigten at kampagnen sikrer, at forvaltningerne bliver opmærksomme på den statslige finansierede pulje på 8 mio. kr., som er afsat i forbindelse med dagtilbudsaftalen. Kommunerne skal medfinansiere 25 % af udgifterne til førstehjælpskurser.

Førstehjælpskampagnen

Førstehjælpskampagnen vil være landsdækkende og målrettet det pædagogiske personale i alle danske daginstitutioner- og dagtilbud (inklusiv dagplejere og private tilbud) og alle landets forvaltninger.

Kampagnen vil, ud over at udbrede budskabet om vigtigheden af det pædagogiske personales kompetencer i førstehjælp, indeholde konkrete materialer, som kan anvendes i de enkelte dagtilbud til at sætte fokus på førstehjælp. Konkrete materialer kan for eksempel være videoer, plakater m.v. 

Sidst opdateret 15/01 2018