Forside > Projekter og initiativer > Børn > Dagtilbudsaftale 2017 > Forsøg med sociale indsatser

Forsøg med målrettede sociale indsatser

Som en del af dagtilbudsaftalen er der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Som en del af dagtilbudsaftalen er der afsat i alt 58 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Forsøgene skal fokusere på samarbejde mellem dagtilbud og hhv. forældre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og frivillige aktører. Udmøntningen af initiativet sker primært gennem en ansøgningspulje, som kommuner kan søge.

Der afholdes informationsmøde om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser den 13. juni 2018

Særligt børn i udsatte positioner har stor gavn af at gå i dagtilbud af høj kvalitet og dette har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring. Investeringer tidligt i dagtilbud kan understøtte en positiv udvikling ind i børnenes voksenliv. Derudover har børn i udsatte positioner et stort behov for kvalificeret og tæt voksenkontakt i dagtilbud for at deres kognitive, sociale og emotionelle kompetencer udvikles. Det kræver en målrettet og til tider tværfaglig tidlig indsats samt et tæt samarbejde med forældrene.

Mange kommuner arbejder med tidlig indsats og tæt samarbejde mellem dagtilbud, hvor hovedparten af alle børn går og tværfaglige samarbejdspartnere, som fx sundhedsplejen, der har den tidlige og nære adgang til alle hjem i Danmark. Det er dog vurderingen, at der er uudnyttet potentiale for at styrke, udvikle og systematisere det tværfaglige samarbejde, samt samarbejdet med forældrene om deres børns trivsel, udvikling og læring.

Formålet med initiativet er at øge kvaliteten i dagtilbuddenes pædagogiske praksis, og derved styrke læring, udvikling og trivsel for børn i udsatte positioner, så de får et bedre liv her og nu samt en bedre skolegang, og derved på langt sigt mindske betydningen af negativ social arv.

Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud udmøntes som en ansøgningspulje på 52,1 mio. kr. Ansøgerkredsen er kommuner. Der kan søges om midler til forsøgsprojekter, hvor kommuner kan modne og afprøve udvalgte sociale indsatser. De sociale indsatser er udvalgt af Socialstyrelsen pba. blandt andet VIVE´s kortlægning af lovende kommunal praksis og forskning ift. forsøg med målrettede sociale indsatser. Indsatserne skal som udgangspunkt være forankret i dagtilbuddene eller have dagtilbuddet som central aktør i indsatsen. 

Find kortlægningen "Sociale indsatser i dagtilbud. Kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde" her 

Sidst opdateret 22/05 2018