Forside > Projekter og initiativer > Børn > Dagtilbudsaftale 2017

Dagtilbudsaftale 2017

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 en aftale, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Dagtilbud i Danmark

Baggrund for projektet:

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.

Formål:

Aftalepartierne er enige om, at dagtilbuddenes styrker skal videreudvikles, og at børn, forældre og dagtilbud skal støttes der, hvor der er størst udfordringer. Derfor er aftaleparterne enige om at fordele de 580 millioner kroner fra 2017-2020 inden for tre centrale temaer: 1) Øget fleksibilitet og frit valg: Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg. 2) Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv: Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv. 3) Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse: Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Dokumentation og evaluering:

Se under de enkelte puljer i aftalen.

Mere information:

Du kan følge med i bl.a. tidsplan, udmelding af puljer og processen for en styrket pædagogisk læreplan på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

I dagtilbudsaftalen indgår puljer til:

Kontakt:

Sigrid Ingeborg Knap
+45 41 74 00 20
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 24/08 2018