Forside > Projekter og initiativer > Børn > Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Landsdækkende behandlingssteder skal styrke indsatsen overfor børn og unge med en seksuelt grænseoverskridende adfærd og forebygge en grænseoverskridende adfærd som voksen.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe for udredning og behandling på de 3 behandlingssteder, er børn og unge af begge køn, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd, eller som har krænket andre børn og/ eller unge. Den sekundære målgruppe er barnets forældre og øvrig familie, samt fagpersoner omkring barnet og de som ønsker rådgivning ved mistanke.

Baggrund for projektet:

Som led i den samlede indsats til beskyttelse af børn mod overgreb har satspuljepartierne ved forhandlingerne afsat kr. 24,5 mio. fra 2013-2016 til en styrket indsats over for børn og unge, der krænker andre børn. Projektet er foranlediget af Social- børne og integrationsministerens Ekspertpanel, som anbefalede, at indsatsen over for børn og unge, der krænker andre børn, styrkes med henblik på, at stoppe krænkeradfærden og forebygge en voksen krænkeradfærd. Socialstyrelsen har fået til opgave at sikre en kvalificeret psykosocial behandling og støtte til disse børn, samt muliggøre at landets kommuner kan henvise børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd til behandling og udredning.

Formål:

Børn og unge med krænkeradfærd skal have adgang til kvalificeret psykosocial behandling og støtte . Der skal oprettes kommunalt forankrede behandlingsenheder geografisk fordelt i hele landet, som forventes kommunal forankret og kommunalt selvfinansieret efter projektafslutning. Alle landets kommuner skal kunne henvise børn og unge med krænkeradfærd til behandlingsenhederne. Behandlingsenhederne skal have adgang til kvalificeret supervision. Der er etableret to nye behandlingsenheder: JUNO under Aarhus kommune og SEBA under Aalborg kommune, mens den tredje behandlingsenhed er den selvejende institution JanusCenter i København. De tre behandlingsenheder målretter deres udredningsmetode til børn og unge med seksuel grænseoverskridende adfærd efter en model udviklet af JanusCentret, og skal derudover tilbyder psykosocial behandling til børnene og de unge fra landets kommuner. JanusCentret er tildelt opgaven med at håndtere den tværgående vidensopsamling samt rådgivning af behandlingsenhederne. De tre behandlingsenheder anvender derfor samme udredningsmetode og samme registreringssystem for at sikre validiteten i dataindsamlingen samt sikre den faglige viden.

Dokumentation og evaluering:

Der indsamles løbende statistisk viden om de børn, som tilgår projektstederne, og projektet afsluttes med en evaluering.

Mere information:

De tre behandlingsenheder kan kontaktes på:

JUNO, Aarhus Kommune
Rådgivningscentret
Marselis Boulevard 179
8000 Aarhus C
Tlf. 89401100
rc@msb.aarhus.dk

SEBA, Aalborg Kommune
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV
Tlf. 31990494
Projekt-SEBA@aalborg.dk

JanusCentret
Bryggervangen 55, 4. sal th.
2100 København Ø
Tlf. 33690369
info@januscentret.dk
www.januscentret.dk

Følg dette link, hvis du ønsker mere viden om mulige tegn på seksuel grænseoverskridende adfærd

Pjece om JanusCentret

Pjece om SEBA

Pjece om Juno

Kontakt:

Aya Mortag Freund
91 37 02 01
Sidst opdateret 22/05 2015