Forside > Projekter og initiativer > Børn > Årets Dagtilbud 2019

Årets Dagtilbud 2019

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt i et samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, FOA, BUPL og KL. Prisen tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Årets Dagtilbud 2019 kåres i november 2019.

Projektperiode:

2019 - 2019

Målgruppe:

Dagtilbud, dvs. daginstitutioner eller dagplejer, og personer med tilknytning eller kendskab til et dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig pædagogisk indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Formål:

Det overordnede formål med prisen som Årets Dagtilbud er at fejre og anerkende dagtilbuddenes store og vigtige pædagogiske indsats. Det sker ved at sætte fokus på de indstillede daginstitutioner og dagplejer, som har en tydelig pædagogisk intention, og som udfører pædagogisk praksis af høj kvalitet. Med prisen som Årets Dagtilbud ønsker Børne- og Socialministeriet og medstifterne hermed at udbrede den samfundsmæssige betydning af at have danske dagtilbud af høj kvalitet.

Dokumentation og evaluering:

Konceptet for Årets Dagtilbud evalueres årligt i samarbejde med medstifterne og fagudvalget for prisen.

Samarbejdsparter:

Børne- og Socialministeriet, FOA, BUPL og KL.

Mere information:

Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, og hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og være gennemsyret af det pædagogiske grundlag.

Dagtilbuddene vurderes på baggrund af skriftlige indstillinger. I indstillingerne beskrives og uddybes dagtilbuddenes pædagogiske intention og praksis gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, som kendetegner det enkelte dagtilbud.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen, fx bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Flere indstillinger af samme dagtilbud øger ikke sandsynligheden for, at dagtilbuddet vinder.

Alle indstillinger til prisen som Årets Dagtilbud behandles af et fagudvalg, som består af repræsentanter fra BUPL, BUPL's Lederforening, FOA, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler samt praktikere fra dagtilbudsområdet.

Efter behandlingen af indstillingerne besøger fagudvalget tre nominerede dagtilbud, og på dette grundlag udpeger fagudvalget vinderen af prisen som Årets Dagtilbud.

Få adgang til indstillingsskemaet til Årets Dagtilbud her 

Læs mere om vindere og nominerede dagtilbud fra tidligere år her

Kontakt:

Mona Pagaard Nielsen
+45 50 81 09 19
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 01/04 2019