Forside > Projekter og initiativer > Børn > Årets dagtilbud 2018

Årets Dagtilbud 2018

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt i et samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA. Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Årets Dagtilbud 2018 blev kåret 19. november 2018.

Projektperiode:

2018 - 2018

Målgruppe:

Dagtilbud og personer med tilknytning eller kendskab til et dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Formål:

Med prisen som Årets Dagtilbud ønsker Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for et udvalgt tema.

Dokumentation og evaluering:

Indstillingerne til Årets Dagtilbud behandles i samarbejde med en ekstern leverandør og fagudvalget for prisen.

Samarbejdsparter:

Børne- og Socialministeriet, FOA og BUPL.

Mere information:

Prisen er blevet tildelt en daginstitution eller dagpleje, som udmærker sig inden for et konkret fokusområde, hvor dagtilbuddet har en særlig høj pædagogisk kvalitet i det pædagogiske arbejde. Fokusområdet var ikke fastlagt på forhånd, men er valgt af indstilleren, som har begrundet, hvordan dagtilbuddet særligt udmærker sig inden for det udvalgte fokusområde.

Alle har kunnet indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Indstillere har fx været forældre, pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagtilbudsledere, dagtilbudschefer, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Årets Dagtilbud 2018 er på baggrund af indstillingerne blevet udvalgt af et fagudvalg bestående af repræsentanter fra BUPL, BUPL's Lederforening, FOA, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler samt praktikere fra dagtilbudsområdet.

Find inspiration i artikler om de nominerede dagtilbud her 

Se videoreportage fra kåringen af det vindende dagtilbud 2018 her

Kontakt:

Mona Pagaard Nielsen
+45 50 81 09 19
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 21/01 2019