Forside > Projekter og initiativer > Børn > Årets dagtilbud 2018

Årets Dagtilbud 2018

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt i samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA. Prisen tildeles et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Der er åbent for indstillinger fra den 25. juni til den 26. august 2018.

Projektperiode:

2018 - 2018

Målgruppe:

Dagtilbud og personer med en tilknytning eller kendskab til et dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Formål:

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for et udvalgt tema.

Dokumentation og evaluering:

Indstillingerne til Årets Dagtilbud behandles i samarbejde med en ekstern leverandør og fagudvalget for prisen.

Samarbejdsparter:

Børne- og Socialministeriet, FOA og BUPL.

Mere information:

Prisen tildeles en daginstitution eller dagpleje, som udmærker sig inden for et konkret tema, hvor dagtilbuddet har en særlig høj pædagogisk kvalitet i det pædagogiske arbejde. Temaet er ikke fastlagt på forhånd, men udvælges af den der indstiller.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan fx være forældre, pædagoger, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagtilbudsledere, dagtilbudschefer, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Indstiller skal begrunde, hvordan dagtilbuddet særligt udemærker sig inden for det udvalgte tema. Vejledning og indstillingsskema for ”Årets Dagtilbud 2018” offentliggøres den 25. juni 2018. Prisen uddeles i november 2018, og gode eksempler fra de indstillede dagtilbud vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Der er åbent for indstillinger fra den 25. juni til den 26. august 2018.

”Årets Dagtilbud 2018” udvælges af et fagudvalg bestående af tre repræsentanter udpeget af BUPL, herunder BUPL's Lederforening, tre repræsentanter udpeget af FOA, en repræsentant fra hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler.

Se indstillingsskema til ”Årets Dagtilbud 2018” her

Se vejledningen til at indstille til ”Årets Dagtilbud 2018” her

Find inspiration fra indstillingerne til "Årets Dagtilbud 2017" her

Indstillinger til 'Årets Dagtilbud 2018' sendes til aad18@socialstyrelsen.dk

Kontakt:

Mona Pagaard Nielsen
+45 50 81 09 19
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 06/08 2018