Forside > Projekter og initiativer > Børn > Årets dagtilbud 2017

Årets Dagtilbud 2017

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark. Uddelingen sker på baggrund af indstillinger fra forældre, personale, ledere eller andre, der har en tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet. Alle kan indstille det dagtilbud de ønsker.

Projektperiode:

2018 - 2017

Målgruppe:

Dagtilbud og personer med en tilknytning eller kendskab til et dagtilbud.

Baggrund for projektet:

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Formål:

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for årets tema.

Dokumentation og evaluering:

Indstillingerne til Årets Dagtilbud behandles i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut og priskomitéen.

Samarbejdsparter:

Børne- og Socialministeriet, FOA og BUPL.

Mere information:

Årets tema offentliggøres sammen med indstillings- og vejledningsmaterialet, når der åbnes for indstillinger til prisen. ’Årets Dagtilbud’ udvælges af en priskomité bestående af 3 repræsentanter udpeget af BUPL, herunder BUPL's Lederforening, 3 repræsentanter udpeget af FOA, en repræsentant fra hhv. Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler.

Ny indstillingsfrist den 25. oktober. 

Der er åbent for indstillinger fra den 1. september til den 25. oktober 2017.  Prisen uddeles i december 2017, og gode eksempler fra både vinder-institutionen og andre dagtilbud og dagplejere vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Se temaet for ”Årets Dagtilbud 2017” og tilgå indstillingsskemaet og vejledningen her

Find inspiration fra indstillingerne til "Årets Dagtilbud 2017" her

Kontakt:

Sif Hummelgaard Nielsen
+45 41 93 25 58
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 08/01 2018