Forside > Projekter og initiativer > Børn > Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb

Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb

Der udarbejdes en håndbog for det gode anbringelsesforløb i en plejefamilie. Formålet med håndbogen er, at kommunerne får et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilieanbringelse.

Projektperiode:

2015 - 2016

Målgruppe:

Målgruppen for håndbogen med forløbsbeskrivelser er kommunalt ansatte på plejefamilieområdet, ansatte i Socialtilsyn og eventuelle plejeforældre.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat i alt 80,7 mio. kr. over en periode på fire år til en målrettet indsats, der understøtter plejefamilieområdet et af projekterne er dette,som omhandler en håndbog om det gode anbringelsesforløb. Der opstår i forbindelse med anbringelsessager ofte tvivl om forskellige aspekter af anbringelsen. Denne håndbog er derfor tiltænkt, gennem konkrete cases, samt referencer til yderligere litteratur, at indføre læserne i mulige løsninger på disse tvivls punkter.

Formål:

Formålet med initiativet er, at sikre færre sammenbrud i plejefamilieanbringelser, understøtte en øget udbredelse af plejefamilieanbringelser også i komplekse anbringelsessager, og at skabe øget trivsel blandt anbragte børn og unge.

Dokumentation og evaluering:

Håndbogens kvalitetssikres gennem samarbejde med relevante interessener og aktører. Derudover afprøves håndbogen hos relevante kommunale medarbejdere for at sikre praktisk anvendelighed.

Kontakt:

Bente Marianne Olsen
41 93 24 45
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 17/01 2017