Gå til indhold

VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO tilbyder gratis, landsdækkede rådgivning til borgere og fagfolk.

VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO rådgiver i sager om udsatte børn, unge og voksne samt om børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemstillinger. Rådgivningen er gratis og landsdækkende.

VISO tilbyder ud over rådgivning også udredning af borgere ved henvendelse fra en kommunal myndighedssagsbehandler samt supplerende udredning af borgere ved henvendelse fra PPR.

VISO tilbyder desuden rådgivning om grupper af borgere med den samme problemstilling. Det kan fx være rådgivning til en kommunal myndighed eller et botilbud, der mangler viden om en særlig problemstilling hos flere af tilbuddets borgere.

Bemanding/organisering

VISO er en netværksorganisation, der består af en central enhed i Odense og et netværk af faglige specialister.

Enheden i Odense er bemandet med en kontorchef, en souschef, tre faglige ledere samt ca. 40 medarbejdere. Netværket af specialister kommer fra kommunale, regionale og private leverandører, der yder rådgivning for VISO. 

Sidst opdateret 16/12 2020