Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Økonomi

Økonomi

Økonomi er ansvarlig for den samlede økonomistyring og regnskab i Socialstyrelsen og er opdelt i fem teams: Politik og Økonomi, Budget, Regnskab, Tilskudsøkonomi samt Fælles BI.

Kontorets opgaver

Politik og Økonomi er ansvarlig for koordinering af politiske aftaler, forhandlinger og sager med betydning for styrelsens økonomi samt opfølgning på styrelsens resultatplan.

Budgetteamets primære opgaver er budgetlægning og budgetopfølgning. Teamet er herudover ansvarlig for alle finanslovsrelaterede leverancer.

Regnskabsteamet er ansvarlig for styrelsens samlede regnskab, bl.a. modtagelse, kontering og betaling af fakturaer. Opgaverne opfatter også administration af rejser, mødeforplejning mv. Teamet er også ansvarlig for styrelsens regnskabsmæssige balance – altså vores aktiver og passiver.

Tilskudsøkonomi er ansvarlig for administration og udbetaling af tilskud til projektholdere og institutioner, herunder opfølgning og tilsyn hermed.

Team Fælles BI's primære opgave er at understøtte datadrevet ledelse og beslutningstagen i Socialstyrelsens interne drift. Teamet udvikler Power BI rapporter med fokus på ledelsesinformation samt rapporter til understøttelse af den faglige opgaveløsning.

Bemanding

Kontoret består af en kontorchef, fire faglige ledere og ca. 40 medarbejdere. 

Sidst opdateret 20/09 2021