Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde

Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde

Kontor for Tværgående Implementering, Civilsamfund og Fonde er forankret i søjlen ’Forandring i praksis’.

 Kontoret varetager en række hovedopgaver:

  • At skabe rammer for og understøtte arbejdet i Socialstyrelsen med at implementere og omsætte viden og lovgivning på det sociale område effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud.
  • At skaber rammer for og understøtte Socialstyrelsens samarbejde med frivillige organisationer og foreninger, som kan støtte op om og supplere sociale indsatser, der leveres af kommuner, regioner og sociale tilbud samt understøtte implementeringen af ministeriets strategi for styrket dialog og aktivt samarbejde med fonde.
  • At udmelde og udmønte tilskudsmidler på social og ældreområdet til gavn for socialt udsatte borgere, mennesker med et handicap og ældre til gavn.

Bemanding

Kontoret består en én kontorchef, tre faglige ledere og cirka 30 medarbejdere.

Sidst opdateret 07/09 2021