Forside > Om os > Organisation > Center for Udsatte Voksne

Center for Udsatte Voksne

Centret beskæftiger sig med voksne med komplekse sociale problemstillinger. Centret arbejder bl.a. med implementering af lovgivning, understøttelse af vidensbaseret socialt arbejde og udvikling af indsatser og metoder.

Center for Udsatte Voksne har fokus på den socialfaglige indsats til voksne med komplekse sociale problemstillinger.

Centret arbejder primært med områderne: hjemløshed, stofmisbrug, vold i nære relationer, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, prostitution og menneskehandel. Centret beskæftiger sig desuden med tværgående tematikker som civilsamfund og frivillighed og ulighed i sundhed og beskæftigelse.

Opgavetyper

Center for Udsatte Voksne har disse kerneopgaver:

  • kvalificering af politiske beslutningsprocesser og understøttelse af implementering af lovgivningen
  • understøttelse af kommuners og øvrige aktørers arbejde for at arbejde vidensbaseret med fokus på dokumentation og effekt for borgerne.
  • udvikling og afprøvning af indsatser og metoder
  • støtte til kommuner og institutioner i forbindelse med implementering og forankring af nye metoder og indsatser.

Aktuelle projekter

Blandt centrets ca. 20 aktuelle projekter kan bl.a. nævnes: 

  • Udgivelse af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling og opfølgende støtte til kommunerne 
  • Implementering af Hjemløsestrategien i 25 kommuner - særligt fokus på Housing First-princippet og evidensbaserede metoder
  • Center mod menneskehandels aktiviteter  under "Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018" 
  • Forankringsstøtte til de tre regionale centre, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

Bemanding og organisering

Centret ledes af en kontorchefer, en souschef og to faglige ledere og har ca. 40 medarbejdere.

Centret er organiseret i tre teams, "Team Hjemløshed og Misbrug", ”Team Vold, Senfølger efter seksuelle overgreb og Prostitution” og ”Team Menneskehandel”.

Sidst opdateret 05/07 2016