Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Center for Udsatte Voksne

Center for Udsatte Voksne

Center for Udsatte Voksne beskæftiger sig med voksne med sociale problemer. Centret arbejder bl.a. med at implementere lovgivning, understøtte vidensbaseret socialt arbejde og udvikle sociale indsatser og metoder.

Center for Udsatte Voksne beskæftiger sig med den socialfaglige indsats til voksne med sociale problemer.

Centret har fokus på centrale tematikker, som på tværs af indsatser og målgrupper medvirker til en virkningsfuld og anerkendende indsats til borgerne. Det er temaer som sammenhæng og helhedsorientering i indsatsen, borgerperspektivet, dokumentation og viden, recovery og rehabilitering.

Konkret arbejder centret med sociale problemer i form af: Hjemløshed, stofmisbrug, vold i nære relationer, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, prostitution og menneskehandel.

Opgavetyper

Center for Udsatte Voksne:

  • Bidrager til politiske beslutningsprocesser og understøtter implementering af lovgivningen.
  • Understøtter kommuners og øvrige aktørers vidensbaserede arbejde med fokus på dokumentation og virkning for borgerne.
  • Udvikler og afprøver indsatser og metoder.
  • Støtter implementering og forankring af nye metoder og indsatser i kommuner og organisationer.
  • Identificerer ofre for menneskehandel, yder støtte til det enkelte offer samt koordinerer den landsdækkende, sociale indsats under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021.

Bemanding og organisering

Centret ledes af en kontorchef, en souschef og to faglige ledere og har ca. 50 medarbejdere.

Centret er organiseret i tre teams, "Team Hjemløshed og Misbrug", ”Team Vold i nære relationer, Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, Prostitution og Udsatte grønlændere i Danmark” og ”Team Menneskehandel”.

Sidst opdateret 16/12 2020