Forside > Om os > Organisation > Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning tager sig af styrelsens økonomistyring og regnskab. Centret varetager også administrationen af tilskudsordninger, herunder ansøgningspuljer.

Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning består af to kontorer, der er ansvarlige for hhv. styrelsens økonomistyring og regnskab og for udmøntningen af tilskud fra Børne- og Socialministeriets tilskudsordninger, herunder ansøgningspuljer.   

Økonomikontoret 

Økonomikontoret er ansvarligt for den samlede økonomistyring i Socialstyrelsen, og er opdelt i 2 teams, som er henholdsvis Budget og Regnskab. Budgetteamets primære opgaver er budgetlægning og budgetopfølgning. Teamet er herudover ansvarlig for opfølgning på styrelsens resultatplan og alle finanslovsrelaterede leverancer.

Regnskabsteamet er ansvarlig for styrelsens samlede regnskab, bl.a. modtagelse, kontering og betaling af fakturaer. Opgaverne opfatter også administration af rejser, mødeforplejning og styrelsens tidsregistreringssystem. Regnskab er også ansvarligt for styrelsens regnskabsmæssige balance – altså vores aktiver og passiver.

Tilskudsforvaltningen  

Tilskudsforvaltning udmønter og administrerer Børne- og Socialministeriets tilskudsordninger. Midlerne udmøntes via ansøgningspuljer, direkte driftstilskud til frivillige organisationer m.v., køb af varer og tjenesteydelser og tilskudsfinansieret aktivitet til styrelsernes arbejde.

Tilskudsforvaltning bidrager også til design af nye ansøgningspuljer samt evaluering af afsluttede ansøgningspuljer. Ansøgningspuljerne stammer hovedsageligt fra satspuljeaftalen og i mindre omfang fra almindelige finanslovsbevillinger samt fra tips- og lottomidler. 

Bemanding

Centret består af to kontorchefer, fire faglige ledere og ca. 40 medarbejdere. 

Sidst opdateret 07/08 2017