Forside > Om os > Organisation > Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed

Centret beskæftiger sig med børn, unge og voksne, der har en funktionsnedsættelse eller er psykisk sårbare. Centrets opgaver er bl.a. at udmønte lovgivning, udvikle projekter, formidle viden og afprøve indsatser og metoder.

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed beskæftiger sig med børn, unge og voksne, der har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse eller er psykisk sårbare.

Der er særligt fokus på rehabilitering, recovery med udgangspunkt i borgerens perspektiv og med støtte til, at borgeren kan blive en del af samfundslivet og får muligheder for at mestre eget liv.

Centret arbejder især inden for følgende områder: handicap, hjælpemidler, psykisk sårbarhed og sagsbehandling.

Opgavetyper

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed har disse hovedopgaver inden for handicap- og psykiatriområdet:

  • Udmøntning af lovgivning og udvikling og implementering af projekter, der er truffet politisk beslutning om
  • Samarbejde med regioner og kommuner om afprøvning og implementering af sociale indsatser.metoder og redskaber 
  • Indsamling og formidling af praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber. 

Eksempler på projekter

Blandt centrets aktuelle projekter kan bl.a. nævnes:

  • Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
  • Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opnærksomhedsforstyrrelse
  • Peer-to-peer-støtte - modeller for støtte til og fra mennesker med psykiske vanskeligheder
  • Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Bedre koordination i indsatserne.

Bemanding/organisering

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed har to kontorchefer, to souschefer og to faglige ledere. Centret har 58 medarbejdere.

Sidst opdateret 13/09 2018