Forside > Om os > Organisation > Center for Data, Analyse og Metode

Center for Data, Analyse og Metode

Centret arbejder med data, analyse, implementering og metodisk understøttelse af sociale indsatser.

Centret har fokus på indhentning af data samt analyse, implementering og metodisk understøttelse af de sociale indsatser. Centrets formål er at understøtte en videns- og databaseret socialpolitik.

Centrets opgaver

Vi producerer og formidler viden om målgrupper, indsatser, implementering, effekt og økonomi ved at:

 • Udvælge aktuel bedste viden fra forskning og praksis og formidle det på Vidensportalen.dk. Målgruppen er sagsbehandlere, socialrådgivere og medarbejdere på sociale tilbud.
 • Gennemføre økonomiske evalueringer af indsatser og metoder (pris, økonomiske konsekvenser, gevinster).
 • Gennemføre registerbaserede effektevalueringer. 
 • Bestille og understøtte evaluering af projekter (satspuljeprojekter og andre politiske initiativer).

Vi understøtter og udvikler metodefagligheden i Socialstyrelsen, kommuner og sociale tilbud ved at:

 • Afholde kurser og etablere netværk med kommuner, forskningsinstitutioner mv. for at udbrede og udvikle metoder. 
 • Udvikle og rådgive i metodiske redskaber, der understøtter arbejdet med (økonomisk) evaluering, implementering og forandringsteori.
 • Systematisere opsporing, implementering og udbredelse af lovende og virksomme indsatser. 

Vi it-understøtter indsamling af data ved at:

 • Drive indberetningerne Tilbudsportalen og Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO).
 • Stille indberetningsløsninger til rådighed til afprøvning af metoder, for at sikre data om effekt. 

Vi understøtter Socialstyrelsens tværgående it-behov ved at:

 • Supportere brugerne.
 • Yde it-rådgivning til fagkontorerne.
 • Arbejde målrettet med it-sikkerhed.

Bemanding

Centret består af to kontorer, der hver ledes af en kontorchef. Centret har ca. 40 medarbejdere.

Sidst opdateret 12/01 2017