Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Center for Data, Analyse og Metode

Center for Data, Analyse og Metode

Centret arbejder med data- og økonomiske analyser, evaluering, implementering og metodisk understøttelse af sociale indsatser.

Centret har fokus på data- og økonomiske analyser, evaluering, implementering og metodisk understøttelse af de sociale indsatser. Centrets formål er at understøtte en videns- og databaseret socialpolitik.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er forankret i centeret i en SØM-enhed, som varetager opgaverne vedrørende drift, udvikling, opdatering og udbredelse af SØM.

Centrets opgaver

Vi producerer og formidler viden om målgrupper, indsatser, implementering, effekt og økonomi ved at:

  • Gennemføre økonomiske analyser af indsatser og metoder bl.a. i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.
  • Designe og gennemføre en portefølje af forskellige evalueringsopgaver.
  • Gennemføre registerbaserede effektevalueringer af sociale indsatser.
  • Gennemføre støre og mindre datatræk til brug for styrelsen ifm. initiativer, projektbeskrivelser, handleplaner, mv og som baggrundsviden forud for oplæg, møder, seminarer mv.
  • Understøtte vidensudvikling og –udbredelse i satspuljeprojekter og andre politiske initiativer.
  • Udvælge aktuelt bedste viden fra forskning og praksis og formidle det på Vidensportalen.dk. Målgruppen er sagsbehandlere, socialrådgivere og medarbejdere på sociale tilbud.
  • Udarbejde registerbaserede redskaber, nøgletal og materialer, der understøtter en vidensbaseret socialpolitik.

Vi understøtter og udvikler metodefagligheden i Socialstyrelsen, kommuner og sociale tilbud ved at:

  • Afholde kurser og etablere netværk med kommuner, forskningsinstitutioner mv. for at udbrede og udvikle metoder. 
  • Udvikle og rådgive i metodiske redskaber, der understøtter arbejdet med (økonomisk) evaluering, implementering, resultatdokumentation og forandringsteori.
  • Systematisere opsporing, implementering, etablering og udbredelse af lovende og virksomme indsatser. 

Bemanding

Centret har en kontorchef, souschef, faglig leder og ca. 35 medarbejdere.

Sidst opdateret 18/05 2021