Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Center for Data, Analyse og Metode

Center for Data, Analyse og Metode

Centret arbejder med dataanalyse, evaluering, implementering og metodisk understøttelse af sociale indsatser.

Centret har fokus på dataanalyse, evaluering, implementering og metodisk understøttelse af de sociale indsatser. Centrets formål er at understøtte en videns- og databaseret socialpolitik.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er forankret i centeret i en SØM-enhed, som varetager opgaverne vedrørende udvikling, opdatering og udbredelse af SØM.

Centrets opgaver

Vi producerer og formidler viden om målgrupper, indsatser, implementering, effekt og økonomi ved at:

  • Gennemføre økonomiske evalueringer af indsatser og metoder bl.a. i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.
  • Opbygge en tværgående evalueringsenhed
  • Gennemføre registerbaserede effektevalueringer. 
  • Foretage og publicere SocialAnalyser baseret på data fra det sociale område, evt. i kombination med tilstødende ressortområder som sundhed og beskæftigelse.
  • Bestille og understøtte evaluering af projekter (satspuljeprojekter og andre politiske initiativer).
  • Udvælge aktuelt bedste viden fra forskning og praksis og formidle det på Vidensportalen.dk. Målgruppen er sagsbehandlere, socialrådgivere og medarbejdere på sociale tilbud.

Vi understøtter og udvikler metodefagligheden i Socialstyrelsen, kommuner og sociale tilbud ved at:

  • Afholde kurser og etablere netværk med kommuner, forskningsinstitutioner mv. for at udbrede og udvikle metoder. 
  • Udvikle og rådgive i metodiske redskaber, der understøtter arbejdet med (økonomisk) evaluering, implementering, resultatdokumentation og forandringsteori.
  • Systematisere opsporing, implementering og udbredelse af lovende og virksomme indsatser. 

Bemanding

Centret har en kontorchef, souschef, faglig leder og ca. 25 medarbejdere.

Sidst opdateret 16/12 2020