Forside > Om os > Organisation > Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier

Centeret arbejder med udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier. Centret understøtter implementeringen af lovgivningen, udvikler metoder og indsamler og formidler viden.

Center for Børn, Unge og Familie beskæftiger sig med udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier. 

Centeret arbejder fx med sagsbehandling og faglig ledelse, kvaliteten i dagtilbud, overgreb mod børn, den tidlige opsporing af børn i risiko, udvikling af anbringelsesområdet, forebyggelse af misbrug, kriminalitet og bander samt udbredelse af veldokumenterede metoder på området.  

Opgaver i centret

Center for Børn, Unge og Familier har disse kerneopgaver

  • Understøttelse af implementeringen af lovgivningen på dagtilbuds- og børne- og ungeområdet.
  • Kvalificering af de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget.
  • Samarbejde med og rådgivning til kommuner om bedste praksis og implementering af indsatser og metoder. 
  • Indsamling, udvikling og formidling af  praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber 

Aktuelle projekter

Centret har ca. 65 aktuelle initiativer og projekter som spænder fra udvikling af konkrete metoder til mere generel rådgivning til kommuner og tilbud om omlægning af praksis, heraf kan fx nævnes: 

  • Rådgivning til kommunerne om  forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge.
  • Den Permanente Task Force - udviklingsstøtte til kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge
  • Udbredelse af tre veldokumenterede behandlingsmodeller til unge med misbrug

Bemanding

Center for Børn, Unge og Familier ledes af to kontorchefer og har seks faglige ledere og ca. 70 medarbejdere. Centret er opdelt i seks teams, der varetager forskellige fagområder: Team Dagtilbud, Team Børn i Risiko, Team Unge i Risiko, Team Overgreb, Team Tilbudsvifte og Team Sagsbehandling og Faglig ledelse.

Sidst opdateret 21/04 2017