Forside > Om os > Organisation > Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier

Centeret arbejder med udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier. Centret understøtter implementeringen af lovgivningen, udvikler metoder og indsamler og formidler viden.

Center for Børn, Unge og Familie beskæftiger sig med udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier. 

Centeret arbejder med sagsbehandling og faglig ledelse, overgreb mod børn, den tidlige opsporing af udsatte børn og børn i risiko, udvikling af tilbudsviften, forebyggelse af kriminalitet og bander samt udbredelse af veldokumenterede metoder på området.  

Opgaver i centret

Center for Børn, Unge og Familier har disse kerneopgaver

  • Understøttelse af implementeringen af lovgivningen på børne- og ungeområdet.
  • Kvalificering af de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget.
  • Rådgivning til kommuner om bedste praksis og implementering af projekter inden for børne- og ungeområdet. 
  • Indsamling, udvikling og formidling af  praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber 

Aktuelle projekter

Blandt centrets ca. 65 aktuelle projekter kan fx nævnes: 

  • Konsulentstøtte m.v. til Børnehusene, der er et landsdækkende tilbud til børn og unge i sager om seksuelle overgreb
  • Den Permanente Task Force - udviklingsstøtte til kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge
  • Udbredelse af tre veldokumenterede behandlingsmodeller til unge med misbrug

Bemanding

Center for Børn, Unge og Familier ledes af to kontorchefer og har fem faglige ledere og ca. 70 medarbejdere. Centret er opdelt i fem teams med forskellige fagområder: Team Børn i Risiko, Team Unge i Risiko, Team Overgreb, Team Tilbudsvifte og Team Sagsbehandling og Faglig ledelse.

Sidst opdateret 17/06 2016