Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering

Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering

Kontoret arbejder med analyser, evaluering og metodisk understøttelse af sociale indsatser.

Kontoret arbejder med analyser, evaluering og monitorering af den sociale sektor og metodisk grundlag for udvikling af den sociale indsats. Kontorets formål er at understøtte en videns- og datadrevet politik, praksis og ledelse på socialområdet.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er forankret i kontoret i en SØM-enhed, som varetager opgaverne vedrørende drift, udvikling, opdatering og udbredelse af SØM.

Kontoret skal således sikre, at styrelsen kan udføre myndigheds- og lovbundne opgaver og skabe forandringer på baggrund af praksisviden, analyser og data, og at forandringerne finder sted der, hvor behovet er størst.

Kontorets opgaver

Vi producerer og formidler viden om målgrupper, indsatser, effekt og økonomi ved at:

  • Gennemføre analyser, der understøtter udvikling og implementering af en virkningsfuld social indsats.
  • Gennemføre økonomiske analyser af indsatser og metoder bl.a. i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.
  • Designe og gennemføre evalueringer af den sociale indsats, herunder registerbaserede effektevalueringer af sociale indsatser.
  • Understøtte vidensudvikling og –udbredelse i satspuljeprojekter og andre politiske initiativer.
  • Bidrage til at aktuelt bedste viden fra datadrevet monitorering, forskning og praksis identificeres og formidles bredt til fx borgere, sagsbehandlere, socialrådgivere, medarbejdere på sociale tilbud og politikkere.
  • Udarbejde registerbaserede nøgletal og redskaber, der understøtter en vidensbaseret socialpolitik.

Sikre dataunderstøttelse og registertræk ved initiativer, projektbeskrivelser, handleplaner, mv og som baggrundsviden forud for oplæg, møder, seminarer mv.

Understøtter og udvikler metodefagligheden i kommuner, sociale tilbud og civilsamfund ved samarbejde, rådgivning og redskaber.

Bemanding

Kontoret har én kontorchef, én souschef, 2 faglige ledere og ca. 35 medarbejdere.

Sidst opdateret 07/09 2021