Gå til indhold

Strategi

Socialstyrelsen strategi sætter rammerne for styrelsens arbejde. Strategien omfatter styrelsens mission og visioner.

Mission

Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgerne og samfundet. Vi gør viden til gavn.

Visioner

 • Socialstyrelsen kvalificerer socialpolitikken og den sociale indsats i hele landet 
 • Socialstyrelsen bygger bro mellem politik og praksis
 • Socialstyrelsen er kendt for høj faglighed, effektivt samarbejde og god embedsmandsskik.

Udfoldelse af visionerne

Socialstyrelsen kvalificerer socialpolitikken og den sociale indsats i hele landet:

 • Vi gør det muligt at basere socialpolitikken og den sociale indsats på solid viden om, hvad der virker, hvordan det virker og hvad det koster.
 • Vi identificerer, videreudvikler og dokumenterer lovende praksis i samspil med relevante interessenter og arbejder for, at en stadig større del af det sociale arbejde kan baseres på evidens.
 • Vi understøtter en videns- og databaseret social praksis ved at sikre let adgang til aktuelt bedste viden, effektive metoder og relevante data. 

Socialstyrelsen bygger bro mellem politik og praksis: 

 • Vi samarbejder med vores interessenter om udvikling, dokumentation og implementering af den sociale indsats med fokus på resultater og gensidig læring.
 • Vi bidrager til, at lovgivning og politiske aftaler får gennemslag i praksis, og at nye initiativer kan baseres på erfaringer fra praksis.
 • Vi understøtter en forebyggende, effektiv og sammenhængende indsats med borgerens udvikling i centrum.

Socialstyrelsen er kendt for høj faglighed, effektivt samarbejde og god embedsmandsskik:

 • Vores forvaltning og administration er snorlige og forankret i en stærk social, juridisk og økonomisk faglighed.
 • Vi samarbejder med vores interessenter om at finde enkle og effektive løsninger.
 • Vi er en ambitiøs og effektiv arbejdsplads, der tiltrækker, udvikler og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere. 

Se strategien for Socialstyrelsen som pdf 

Sidst opdateret 15/03 2021