Forside > Om os > Strategi, mål og resultater > Resultatplan og virksomhedsinstruks

Socialstyrelsens resultatplan og virksomhedsinstruks

Socialstyrelsens resultatplan viser styrelsens hovedopgaver og målsætninger for 2017. Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene.

Resultatplanen er indgået mellem Socialstyrelsen og ministeriets departement. Den er gældende for 2017 men har dog et flerårigt sigte.

Socialstyrelsens hovedopgaver er at:

  • tilvejebringe ny faglig viden
  • formidle  og viderebringe virkningsfulde metoder og praksis
  • varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
  • understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
  • varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn
  • administrere reservationsbevillinger under Børne- og Socialministeriets ressort

Socialstyrelsens resultatplan 2017 (pdf) 

Virksomhedsinstruks

Virksomhedsinstruksen for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og retningslinjerne i henholdsvis bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. og Moderniseringsstyrelsens vejledning af 16. april 2010.

Formålet med virksomhedsinstruksen er at beskrive Socialstyrelsens forretningsområde og give en oversigt over hvilke hovedkonti på finansloven, som styrelsen har ansvar for.

Socialstyrelsens virksomhedsinstruks (pdf)  

Sidst opdateret 03/02 2017