Forside > Om os > Strategi, mål og resultater > Resultatplan og virksomhedsinstruks

Socialstyrelsens resultatplan og virksomhedsinstruks

Socialstyrelsens resultatplan viser styrelsens målsætninger for 2019. Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene.

Resultatplanen er indgået mellem Socialstyrelsen og ministeriets departement. Nedenstående version er dækkende for 1. kvartal 2019, men har et længerevarende sigte. Der vil inden udgangen af 1. kvartal 2019 foreligge en Resultatplan gældende for 2.-4. kvartal.

Socialstyrelsens resultatplan 2019 (pdf) 

Resultatplanen tager afsæt i de hovedopgaver, som Socialstyrelsen jf. finansloven skal varetage:

Socialstyrelsens hovedopgaver

Virksomhedsinstruks

Virksomhedsinstruksen for Socialstyrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og retningslinjerne i henholdsvis bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. og Moderniseringsstyrelsens vejledning af 16. april 2010.

Formålet med virksomhedsinstruksen er at beskrive Socialstyrelsens forretningsområde og give en oversigt over hvilke hovedkonti på finansloven, som styrelsen har ansvar for.

Socialstyrelsens virksomhedsinstruks (pdf)  

Sidst opdateret 02/01 2019