Søg i nyheder

Her søger du kun i nyheder.
25/08 2015

Specialkonference om børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Kom til specialkonference 16. september. Socialstyrelsen og UCL sætter fokus på læring, udvikling og kropslig meningsdannelse hos børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

25/08 2015

Målrettet indsats til unge i kriminalitet

Systemet YLS/CMI kan bruges til at måle udviklingen hos børn og unge i kriminalitet. Socialstyrelsen stiller systemet til rådighed og tilbyder gratis brugerkurser for kommuner, anbringelsessteder og ambulante foranstaltninger.

19/08 2015

Vidensportalen udvider

Sitet vidensportal.dk har indtil nu formidlet aktuel viden på børne- og ungeområdet. Nu udvides portalen til også at dække voksen- og handicapområdet.

19/08 2015

Understøt arbejdet med ICS i din kommune

To kommuner får nu mulighed for støtte til at styrke arbejdet med ICS – Integrated Children’s System. Der er ansøgningsfrist den 7. september.

19/08 2015

Tre lovende metoder til behandling af misbrugsproblemer blandt unge

Større trivsel, fald i kriminalitet og et mindre forbrug af rusmidler. Tre metoder til behandling af misbrugsproblemer blandt unge under 18 år ser lovende ud. Metoderne har været afprøvet i seks kommuner og er nu evalueret.

18/08 2015

Få overblik over implementeringen af Voksenudredningsmetoden

Kommunerne får nu mulighed for at få et godt overblik over deres implementering af Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialstyrelsen har udviklet et redskab, som kan vise, hvor der er behov for ekstra fokus.

18/08 2015

Lederworkshops om Voksenudredningsmetoden

Er du chef? Eller leder med ansvar for implementeringen af Voksenudredningsmetoden? Så er Socialstyrelsens lederworkshop om VUM relevant for dig.

17/08 2015

Høring om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde

Socialstyrelsen inviterer til høring om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen slutter 4. september. Som opfølgning holdes der et dialogmøde 25. september.

17/08 2015

Udbud: Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Nye aktiviteter skal give kommunerne inspiration til, hvordan de kan bruge efter- og videreuddannelse mere strategisk på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen sender hermed opgaven i udbud.

14/08 2015

Snart sidste mulighed for tilmelding til årets optag på diplom– og masteruddannelsen!

Der er stadig ledige pladser på både diplomuddannelsen og masteruddannelsen på børne- og ungeområdet med opstart i efteråret 2015. Socialstyrelsen yder tilskud til begge uddannelser.

Viser 401-410 af 457. Per side 10 20 30 100
1 / ... / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / ... / 46
Sidst opdateret 03/01 2017