Søg i nyheder

Her søger du kun i nyheder.
26/02 2018

Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde

Nye indsatsforløb skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud. Ansøgningsfrist: 19. marts.

26/02 2018

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fra maj 2018 tilbydes uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle potentielle brugere af SØM til at uddanne sig i brug af modellen.

26/02 2018

Samarbejde om forebyggende indsatser kan styrke den tidlige opsporing

Der kan være flere fordele ved, at kommuner samarbejder med frivillige organisationer om forebyggende indsatser til udsatte børn og unge. Det peges der på i en ny erfaringsopsamling af otte forskellige samarbejdsprojekter. Der udgives samtidig et inspirationskatalog med cases og konkrete værktøjer på området.

26/02 2018

Få et samlet kompetenceløft af børne- og ungeområdet med en skræddersyet diplomuddannelse

Kommunerne kan stadig søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Tilmeld din kommune nu og opstart et lokalt forløb i efteråret 2018.

21/02 2018 | Ansøgningspuljer

Pulje: Omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Der er udmeldt en ansøgningspulje til projekter, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 20. april 2018 kl. 12:00.

21/02 2018

Få støtte til implementering af metoden Åben Dialog

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden Åben Dialog i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

21/02 2018

Få støtte til implementering af metoden Social Færdighedstræning

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden Social Færdighedstræning i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder. Støtten gives til gruppeforløb. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

21/02 2018

Få støtte til implementering af metoden Critical Time Intervention

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden CTI i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder m.fl. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

19/02 2018

Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

Socialstyrelsen udbyder en evalueringsopgave i forbindelse med den danske afprøvning af behandlingsprogrammet MultifunC. Tilbudsfristen er mandag den 19. marts 2018.

09/02 2018 | Ansøgningspuljer

Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre i 2018 (FRIG 2018). Ansøgningsfrist: 6. april 2018.

Viser 41-50 af 442. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... / 45
Sidst opdateret 04/01 2018