Gå til indhold
Forside > Nyheder

Nyheder

Her kan du søge i alle Socialstyrelsens nyheder.
16/06 2022

Udbud: Nyt kursustilbud til socialpsykiatrien

Socialstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien videreføres fra 2023 til 2025. På denne baggrund igangsættes nu et udbud til mulige leverandører af de 19 kurser samt kursusadministrationen. Tilbudsfristen er den 2. september 2022.

16/06 2022

Ny indsats til de mest udsatte unge med rusmiddelproblemer

MOVE+ er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling målrettet de mest udsatte unge. MOVE+ er en videreudvikling af MOVE, som har vist særdeles god effekt. Kommuner kan nu få støtte til at udvikle og implementere den nye indsats. Ansøgningsfristen er 7. september 2022 (bemærk ny frist).

15/06 2022

Seks nye projekter skal sikre bedre hjælp til udsatte grønlændere

Socialt udsatte grønlændere, der bor i Danmark, har ikke altid tilstrækkelig gavn af den hjælp, de får tilbudt. Det skal seks nye projekter være med til at rette op på. Socialstyrelsen har netop udmøntet 26 mio. kr., der går til to kommuner og en række frivillige sociale organisationer og foreninger.

15/06 2022

Pulje på vej: Familiehuse skal styrke indsatsen på småbørnsområdet

Onsdag den 22. juni 2022 udmeldes puljen til familiehuse, der skal støtte og vejlede kommende forældre og familier med små børn.

15/06 2022

Neurodagen 2022 – hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og Komponent inviterer igen til konferencen med højt til loftet og et tværfagligt fokus på hjerne, kognition og psyke. Vær med til Neurodagen 25. oktober og få ny viden og inspiration fra krydsfeltet mellem neurologi og socialfaglighed.

10/06 2022

Pulje på vej: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

Vil I være med til at styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber? Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen, og landets kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet inviteres til at være med. Kom til virtuelt informationsmøde 14. september 2022 og hør mere. Bemærk: Ændret mødedato.

10/06 2022

Fortsat høj tilfredshed med VISOs rådgivning

94 pct. af modtagerne er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de har fået af VISO, når fx en anbringelsessag er gået i hårdknude eller en borger har særligt komplekse udfordringer. Det fremgår af årsrapporten for 2021, der lige er udkommet.

07/06 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Der er udmeldt en ansøgningspulje med fokus på en bedre inddragelse af ældre borgeres ønsker og behov i visitationen af hjemmepleje. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12.00.

07/06 2022

Ser du det, hvis ukrainere er udsat for menneskehandel?

Mange ukrainske borgere er netop nu på flugt fra krigen. De er i en sårbar situation og kan risikere at blive udnyttet og handlet til fx tvangsarbejde eller prostitution. Center mod Menneskehandel står bag informationsmateriale til både ukrainere og fagpersoner, der er i kontakt med dem.

02/06 2022

Sammen kan vi udvikle sociale indsatser, der virker

SUSI, Strategien for udvikling af den sociale indsats, inviterer til et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, kommuner og andre aktører på socialområdet. Strategien er netop revideret. En ny pjece og en ny film fortæller, hvordan man kan deltage i udviklingsarbejdet, og hvad det indebærer for jer at indgå i et initiativ.

Viser 11-20 af 1327. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 133
Sidst opdateret 10/03 2022