Gå til indhold
Forside > Nyheder

Nyheder

Her kan du søge i alle Socialstyrelsens nyheder.
14/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14- årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

10/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Tidlig opsporing af mistrivsel hos skolebørn

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje til videreudvikling af en model, der skal hjælpe børn i mistrivsel. Modellen har fokus på tidlig opsporing af børnene og handleveje for det pædagogiske personale. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

27/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder via kompetenceudvikling af medarbejderne. Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

25/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Støtte til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede. Ansøgningsfrist: 8. december 2022.

04/10 2022

Temadag: Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

Hvad er de typiske udfordringer, når børn og unge med funktionsnedsættelser skal inddrages i deres egen sag – og hvordan kan man imødegå dem i praksis? Det sætter vi fokus på den 23. november i Roskilde og den 28. november i Århus. Vær med en af dagene og få nye greb til at understøtte inddragelse af barnets perspektiv.

04/10 2022

Målgruppevurdering på børnehandicapområdet

Få viden og inspiration til, hvordan man kan arbejde med vurderinger af børns funktionsnedsættelser. Vær med enten den 28. november eller den 12. december 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går i dybden med den gode målgruppevurdering.

03/10 2022

Ny håndbog om senfølger efter seksuelle overgreb

Angst. Social isolation. Problemer med rusmidler. Følgevirkningerne af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen kan have mange udtryk. Socialstyrelsen lancerer nu en håndbog om, hvordan man kan hjælpe og støtte voksne, der kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb.

03/10 2022

Socialstyrelsen udsender to centrale udmeldinger til kommunerne

Der skal være højt specialiserede indsatser tilgængelige for børn og unge med hhv. en alvorlig synsnedsættelse og et varigt høretab. Socialstyrelsen har netop udsendt to såkaldte centrale udmeldinger til kommunerne for at undersøge, om der er en tilstrækkelig koordinering af punktskrift- og tegnsprogsindsatser.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Frivilligcentre kan nu søge om at komme på finansloven

Der er udmeldt en ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Ansøgningsfrist: 11. november 2022 kl. 12:00.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 4. november 2022 kl. 12.00.

29/09 2022

Netværksmøde 2022: Fra analyse til løsning i kørestolssager

Bliv skarp på at analysere en borgers behov i forhold til siddestilling og aktivitetsmuligheder og derefter omsætte fundene til konkrete løsninger. På netværksmødet 2022 i SidLigGodt sætter vi fokus på valg og indstilling af kørestole. Vær med enten i Roskilde 7. november eller i Vejle 9. november.

29/09 2022

Temamøde: Sundhed i socialpsykiatrien

Mennesker med psykiske vanskeligheder rammes oftere af somatiske sygdomme og lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre. Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på borgernes sundhed. Deltag i vores online temamøde 14. november 2022 og få viden om, hvordan du kan arbejde med sundhed som led i borgerens recovery.

29/09 2022

Nye åbningstider og telefonsluse i Socialstyrelsens Tilskudsadministration

Tilskudsadministrationen får pr. 3. oktober 2022 ny telefonisk åbningstid. Samtidig kommer der en telefonsluse, så man kan vælge mellem to kontorer, alt efter typen af henvendelse. Telefonnummeret er det samme som før.

29/09 2022

Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

Programmet MultifunC er målrettet unge med stærkt negativ adfærd, herunder kriminalitet. En ny evaluering tyder på, at de unge umiddelbart har god gavn af den intensive og helhedsorienterede indsats, og det er vigtigt at sætte fokus på den gode overgang. Der er dog begrænset viden om de langsigtede effekter.

28/09 2022

Ønsker I hjælp til at forebygge magtanvendelser på jeres tilbud?

Socialstyrelsen har etableret et rejsehold, der tilbyder gratis rådgivning om, hvordan man kan forebygge magtanvendelser og styrke trivsel og tryghed på botilbud på handicapområdet. Forløbene har et ressourceorienteret fokus og tager afsæt i jeres lokale forhold

26/09 2022

Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere

Deltag i Socialstyrelsens virtuelle informationsmøde den 25. oktober 2022 om ændringerne i den seneste bekendtgørelse. Vi orienterer også om indsendelse af budget og målplan/udviklingsplan for 2023.

22/09 2022

Pulje: Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal støtte kommuner med mange børnesager i implementeringen af barnets lov. Med puljemidlerne følger et skræddersyet rådgivningsforløb. Ansøgningsfrist: 7. november 2022 kl. 12.00.

21/09 2022

Gå hjem-møder om senfølger efter seksuelle overgreb

Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Socialstyrelsen sætter fokus på tilbud fra civilsamfundet med to gratis, virtuelle gå hjem-møder.

21/09 2022

Kick off-seminar: Netværk skal inspirere og dele viden og erfaringer om familiehuse

Har I fokus på den tidligt forebyggende indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? Så vær med i vores nye netværk for kommuner og regioner, som vi skyder i gang 15. december 2022. Tilmeldingen er åben nu.

20/09 2022

Pulje: Modning af model til ambulant indsats til voldsudsatte

Socialstyrelsen genudmelder de resterende midler fra ansøgningspuljen til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte for at få endnu en kommune med i udviklingssamarbejdet. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022 kl. 12.00.

Viser 1-20 af 1390. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 70
Sidst opdateret 10/03 2022