Gå til indhold

Deltagere i det strategiske dialogforum

Socialstyrelsen har oprettet et forum for strategisk dialog med kommunale topchefer. Udover Socialstyrelsens direktion deltager desuden KL, Socialchefforeningen, Foreningen af Børne- og Kulturchefer samt Social- og Ældreministeriet.
 • Direktør for Job og Velfærd, Aalborg kommune
 • Direktør for Børn, Læring og Job, Varde kommune
 • Direktør for Børn, Unge og Skoler, Høje Taastrup Kommune
 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Svendborg Kommune
 • Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune
 • Børn og Forebyggelseschef, Horsens kommune og formand for børne- og familienetværket i Børne – og kulturchefforeningen
 • Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Næstved Kommune og landformand for FSD
 • Direktør for børn, unge og kultur, Fredericia kommune
 • Direktør for Voksen, Sundhed og arbejdsmarked, Ballerup kommune
 • Direktør for Voksen og Sundhed, Haderslev Kommune
 • Direktør med ansvar for bl.a. for social- og sundhedsområdet, KL
 • Afdelingschef fra Social- og Ældreministeriets departement
 • Socialstyrelsens direktion.

Se nyheden om oprettelsen af det nye dialogforum

Sidst opdateret 11/03 2022