Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2022 > Pulje: Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber
06/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal skabe mere inkluderende fællesskaber. Målgruppen er mennesker i udsatte og sårbare positioner. Ansøgningsfrist: 1. juli 2022 kl. 12.00.

Frivilligcentre mv. inviteres nu til at afprøve en model for lokale partnerskaber. Det sker via en ansøgningspulje, som Socialstyrelsen netop har udmeldt med en bevilling på 9,7 mio. kr. Det forventes, at der ydes støtte til to partnerskaber i perioden 2022-26.

Formålet med puljen er at øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner. Partnerskaberne skal skabe mere inkluderede fællesskaber ved at mobilisere 30 eller flere frivillige foreninger og andre lokale aktører eksempelvis inden for kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.

For at gøre det nemt og ubureaukratisk for frivillige foreninger at deltage i partnerskabet skal dele af tilskuddet videreformidles til de deltagende aktører i partnerskabet. Hver forening kan således modtage op til 30.000 kr. i en såkaldt sign on fee.

Socialstyrelsen, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark yder processtøtte i projektperioden og ekstern leverandør evaluerer partnerskaberne.

Informationsmøde

Der afholdes et virtuelt informationsmøde om puljen den 23. maj kl. 9 - 11.

Flere oplysninger og tilmelding til mødet

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå. Dvs. organisationer af en vis størrelse, som samtidig har et bredt kendskab og kontakt til det lokale foreningsliv og kan varetage en understøttende funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter.

Yderligere oplysninger om puljen og adgang til at søge


Nyheden er opdateret den 10. maj 2022, hvor der er indsat et link til tilmelding til informationsmødet. Red.

 

Sidst opdateret 10/05 2022