Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2022 > Kick off-seminar: Netværk skal inspirere og dele viden og erfaringer om familiehuse
21/09 2022

Kick off-seminar: Netværk skal inspirere og dele viden og erfaringer om familiehuse

Har I fokus på den tidligt forebyggende indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? Så vær med i vores nye netværk for kommuner og regioner, som vi skyder i gang 15. december 2022.

Den tidligt forebyggende og helhedsorienterede indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier er i fokus mange steder i landet.

Arbejder I også for at styrke denne indsats i jeres kommune eller region, har I nu mulighed for at indgå i Socialstyrelsens nye regionale netværk til vidensdeling og erfaringsudveksling. Netværkene er en del af initiativet om familiehuse i Børnene Først.

Et nyt forum for erfaringsudveksling

Sæt kryds i kalenderen den 15. december 2022, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skyder netværkene i gang på et nationalt kick off-seminar på Hotel Nyborg Strand.

Her kan I få inspiration til at styrke jeres forebyggende arbejde gennem oplæg og eksempler fra praksis og forskning og samtidig give input til formen og indholdet i de nye regionale netværk om familiehuse.

Formålet med netværket er at etablere:

  • et fagligt forum for udbredelse af viden om familiehuse og lignende organiseringer
  • et forum for kommunal videndeling og erfaringsudveksling om udvikling og forankring af tidligt forebyggende, helhedsorienterede indsatser
  • en platform for etablering af regionale samarbejder om familiehuse eller lignende organiseringer mellem kommuner i samme region og mellem kommuner og andre potentielle samarbejdspartnere på området.

Baggrund og praktiske oplysninger

Det nationale kick off-seminar er startskuddet på de regionale netværk, der oprettes som en del af Socialstyrelsens rådgivning om familiehuse og lignende organiseringer af en tidligt forebyggende og helhedsorienteret indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier.

Alle interesserede kommuner og regioner kan deltage, og deltagelse er gratis.

Målgruppen er kommunale chefer og ledere med fagligt ansvar på spæd- og småbørnsområdet (fx sundhedspleje, dagtilbud, PPR, myndighed, udfører-området) samt chefer, ledere og nøglemedarbejdere fra regionerne (fx fødesteder og familieambulatorier).

Hold øje med Socialstyrelsens nyhedsbrev og hjemmeside, hvor programmet offentliggøres, og muligheden for tilmelding bliver annonceret.

Hvis der er stor interesse for seminaret, forbeholder Socialstyrelsen sig ret til at prioritere i antallet af deltagere fra hver organisation, så der bliver en geografisk bred repræsentation.

Læs mere om det samlede initiativ på Socialstyrelsen.dk/familiehus

 

 

 

Sidst opdateret 21/09 2022