Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2022 > Ekstra kurser i efteråret til ansatte i socialpsykiatrien
20/09 2022

Ekstra kurser i efteråret til ansatte i socialpsykiatrien

Nu udbydes ekstra praksiskurser og videnskurser til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Meld dig til og styrk dine kompetencer i emner som recovery, sundhed, beskæftigelse, civilsamfund og forebyggelse af ensomhed. Du kan også opdatere din viden om misbrugsproblemer, helhed i indsatsen og borgerens progression.

Der har været stor efterspørgsel efter kurserne til socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har nu mulighed for at udbyde tre ekstra praksiskurser samt tre ekstra videnskurser i efteråret 2022. Se nedenfor, hvilke kurser og temaer du kan tilmelde dig.

Tilmeldingen sker via Komponents hjemmeside, hvor man også kan læse mere om de enkelte tilbud.

5-dages praksiskurser

Praksiskurserne skal give deltagerne viden om og praktisk erfaring med at anvende konkrete metoder og redskaber. Praksiskurserne har desuden fokus på, hvordan det tillærte forankres i praksis.

Kurserne, der varer fem dage, er gratis og kan rekvireres både af et enkelt og af flere tilbud. Undervisningen foregår hos rekvirenten, der er ansvarlig for kursuslokaler og forplejning.

Der er kun tre praksiskurser tilbage i 2022, så skynd dig at få sendt en ansøgning af sted, hvis et af emnerne er relevant for jeres tilbud. Det er et krav, at praksiskurset kan afsluttes i 2022.

Klik på linksene nedenfor og læs mere om de enkelte temaer:

Borgeren i centrum
Styrk den recovery-orienterede tilgang og udvikl jeres praksis, så medarbejderne møder borgeren som erfaringsekspert i eget liv og så flere borgere oplever, at de er i centrum i mødet med systemet.

Uddannelse og beskæftigelse
Stil skarpt på konkrete metoder og tilgange som fx JobFirst, CTI, IPS og BIPs kerneelementer, når I arbejder uddannelses- og beskæftigelsesrettet med borgere i socialpsykiatrien. Der er også fokus på lovgivningen.

Helhed og sammenhæng i borgerens liv
Sæt fokus på organisationens såkaldte relationelle kapacitet og styrk de sammenhængende løsninger i borgernes liv med ny viden og konkrete redskaber. Der tages afsæt i en recovery-orienteret tilgang.

1-dages videnskurser

På videnskurserne får du den seneste viden om fx lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder. Kurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen. Socialstyrelsen kan derfor tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager. 

Klik på linksene nedenfor og læs mere om de enkelte temaer:

 

Sidst opdateret 20/09 2022